(Last Updated On: 19. marts 2020)

Corona: Onsdag i sidste uge kl. 10.00 trådte et forbud mod forsamlinger på mere end ti personer i kraft.

Det er nu – og foreløbigt frem til den 30. marts – forbudt at deltage i arrangementer, begivenheder og aktiviteter, hvor flere end ti personer er samlet. Det gælder både indendørs og udendørs, og det gælder både offentlige og private arrangementer.

I løbet af ugen har flere lokale foreninger på Stevns valgt at aflyse deres generalforsamlinger og andre aktiviteter. Også rækken af aflyste arrangementer er lang.

Nedenfor er et udpluk:

Arkivudstilling om 2. verdenskrig

I sidste uge omtalte vi i Stevnsbladet en kommende udstilling på Stevns Lokalhistoriske Arkiv.

Arkivlederen oplyser, at hvis restriktionerne omkring coronavirus ikke ændrer sig, vil der ikke være udstilling om besættelsen og Stevns den 4. april, men materialet kan herefter ses på arkivet i den udstrækning restriktionerne tillader det.

Arkivet opfordrer til, at man følger med på arkivets Facebookside og hjemmeside.

Koldkrigsmuseum Stevnsfort skyder sæsonåbning

Østsjællands Museum har af hensyn til såvel gæsters som medarbejderes sikkerhed besluttet at udsætte sæsonåbningen af Koldkrigsmuseum Stevnsfort, som var planlagt til den 1. april samt åbningen af DinosaurLiv på Geomuseum Faxe, der skulle have åbnet den 4. april.

Museets ledelse har desuden besluttet at aflyse forårssæsonens sidste to foredrag.

Museets kulturhistoriske udstillinger på Rådhusvej 2 åbner som planlagt den 5. maj, hvis COVID-19 tillader det, med to nye udstillinger – ”Krigen og Klimakrisen” og ”Fossiljægernes Skatkammer”.

Alle museets skole- og gruppearrangementer frem til og med 15. april 2020 er aflyst. De bookede arrangementer på museet vil blive kontaktet.

De nye åbningsdatoer for Geomuseum Faxe og Koldkrigsmuseum Stevnsfort er endnu ikke fastlagte, men man kan følge med på museets facebookside og hjemmeside Kalklandet.dk.

Konfirmationer efter pinse

Provst Erhard Schulte Westenberg bekendtgjorde i sidste uge, at lukningen af provstiets kirker er udvidet med endnu en søndag, således at den nu gælder frem til søndag 29. marts.

Provstiet følger de retningslinjer, der er udsendt fra Kirkeministeriet, og stort set alle planlagte bryllupper og barnedåb i Tryggevælde Provsti er aflyst i denne tid, mens begravelser og bisættelser gennemføres med begrænset deltagerantal.

Kirkeministeriet oplyser endvidere, at alle konfirmationer udskydes til foreløbigt efter pinse på grund af den verserende coronakrise.

LOF-aflysninger

LOF Stevns har aflyst samtlige undervisningshold i første omgang resten af marts, og de manglende undervisningstimer vil blive forsøgt afholdt på et senere tidspunkt, oplyser skoleleder John Dalsgaard Jensen.

LOF’s årsmøde, der skulle have været afholdt søndag 22. marts er ligeledes udsat. LOF’s landsorganisation har udsat fristen for afholdelse af årsmøder til 15. maj, og der vil komme en ny dato, når der kommer nye meldinger om corona-udviklingen.

Loppemarked udskudt

Hellested Forsamlingshus har besluttet at udsætte det årlige loppemarked, som skulle have fundet sted palmesøndag 5. april.

– Det er en svær beslutning, men den er nødvendig. Det er både årets begivenhed og samtidig vores økonomiske livsnerve. Men vi kan ikke forsvare at se let på regeringens anbefalinger og være med til at udsætte mange mennesker for unødig risiko. Vi håber at kunne afholde loppemarked senere på foråret, og så tror vi på, at alle vil bakke trofast op, for det er bestemt en indtægt, vi ikke kan undvære, siger Karen Secher, der er formand for forsamlingshuset.

Ældre Sagen og andre aflyser også

Alle aktiviteter i Ældre Sagens regi er aflyst helt frem til 1. juni.

Omsorgsbestyrelsen har aflyst resten af sæsonens mandagscaféer for pensionister på Stevnshøj.

Anonyme Alkoholikere har aflyst sine to ugentlige sammenkomster mandag og torsdag i Sankt Katharina Kirkes nordfløj i denne og næste uge.

Samtlige ugentlige bankospil på Stevns er aflyst indtil videre.

Stevns Jagtforening har indtil videre aflyst alle aktiviteter, mens alle indendørs skydning i Strøby Skytteforening ligeledes er aflyst.

Skriv en kommentar