(Last Updated On: 11. maj 2021)

Stevns: Nyt Stevns har i øjeblikket 107 betalende medlemmer – en nettofremgang på fem siden sidste år.

På generalforsamlingen søndag blev Anders Rysgaard nyvalgt til bestyrelsen, mens der var genvalg til Søren Svensson, Louise Nordgaard, Charlotte Jensen og René Langelund Larsen. Som suppleanter valgtes Stig Pedersen og Kurt Hansen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Poul Erik Brixtofte som formand, René Langelund Larsen som næstformand, Charlotte Jensen som kasserer og Louise Nordgaard som sekretær – for alles vedkommende var der tale om genvalg.

Skriv en kommentar