(Last Updated On: 24. september 2015)

bustransport_web

STEVNS: Når skolebusserne starter op efter sommerferien i august 2016, bliver det efter en ny model. Skolebuskørslen bliver nemlig en del af den almindelige kollektive trafik, der køres af Movia

”Skolebuskørslen kører i dag i en lukket ordning, men det er politisk besluttet, at den fra august 2016 skal integreres i den almindelige kollektive trafik. Gennem foråret har forvaltningen sammen med Movia og Plan- og Teknikudvalget arbejdet på at få udvalgets ønsker indarbejdet i et nyt rutenet. De samlede ønsker til kørslen på ruterne var estimeret til ca. 20 mio., men da det langt overskrider, hvad der er afsat på budgetramme 2016, er der efterfølgende sket tilpasninger af kørslen på ruterne, så de estimerede udgifter modsvarer budgetrammen på 16,5 mio. kr. Der er dog tale om estimerede priser, da skolebusruterne endnu ikke har været i udbud. De nye busruter, det vil sige skolebusser og en ny ringlinje mellem Hårlev og Strøby, sendes i udbud nu,” siger Mogens Haugaard Nielsen, borgmester i Stevns Kommune. Han slutter:

”Såfremt alt går vel i den kommende udbudsrunde er det planen, at den kollektive bustrafik i specielt den nordlige del af kommunen bliver løftet væsentligt fra medio 2016.”

Skriv en kommentar