(Last Updated On: 7. januar 2019)

Stevns: Der er flere penge på vej til over 300 pensionister fra Stevns, som vil få væsentlig mere udbetalt fra PensionDanmark.

Samtidig betyder finansloven for 2019, at en stor del af landets pensionister kan se frem til at få flere penge i år.

Justerer pensionen

Har man været lidt for bedsteforældre-gavmild i julen, så kom mer der en mindre økonomisk håndsrækning fra både Folketinget og PensionDanmark.

Over 50.000 pensionister hos PensionDanmark vil opleve, at deres pensionsudbetalinger fremadrettet stiger med mellem 5-25 procent. 329 af dem bor i Stevns Kommune.

– Vi justerer, så de fleste pensionister hos PensionDanmark fra januar vil få mærkbart højere udbetalinger fra den livsvarige pension, siger Torben Möger Pedersen, adm. direktør i PensionDanmark.

Livsvarig pension

Stigningerne i udbetalinger til pensionisterne, som er tilknyttet PensionDanmark, gælder på den livsvarige pension, som pensionisterne modtager hver måned hele livet fra, de går på pension.

Eventuel ratepension eller aldersopsparing er ikke berørt af justeringen.

Når PensionDanmark kan reserverer penge til deres medlemmer, hvor mange er almindelige lønmodtagere som håndværkere, chauffører, frisører og rengøringsassistenter, skyldes det en såkaldt udjævningsmekanisme.

– Den gør det muligt, at pensionisternes udbetalinger løbende kan sættes op, hvis priserne stiger, forklarer Torben Möger Pedersen.

Finanslov for de ældre

I december 2018 kom finansloven for 2019 i hus, og den har bl.a. betydning for både nuværende og fremtidige pensionister.

En stor del af landets pensionister kan se frem til at få mere udbetalt i det nye år på bekostning af den såkaldte satspuljeordning, som pengene tages fra.

Indtil nu har enlige pensionister kunnet få udbetalt op til 72.600 kroner fra deres private pensionsordning, uden at der skete modregning i pensionstillægget.

Den nye fradragsgrænse betyder, at der fremover vil ske en mindre modregning i pensionstillægget blandt pensionister med lav- og mellemindkomst. Den grænse bliver sat op til 87.600 kroner næste år.

9.500 kroner ekstra

For en enlig folkepensionist, der indtil i dag modtager pensionstillægget, men ikke det fulde pensionstillæg, vil forhøjelsen i 2019 udgøre 4.600 kroner. Et par vil få omkring 9.500 kroner ekstra om året.

Den nye finanslov hæver både grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck med 0,2 procent i forhold til i 2018. Derudover øges fradraget for arbejdsindkomst fra 60.000 til 100.000 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at pensionister fremover må tjene mere ved at arbejde, uden at blive trukket i folkepensionen.

Ny seniorpræmie

I mange tilfælde vil pensionister med en betydelig arbejdsindkomst, kunne få mere ud af ikke at modtage folkepension i en periode, og i stedet optjene en højere folkepension til senere i livet.

I 2019 indføres desuden en ny seniorpræmie. Den udgør 30.000 kroner skattefrit. For at optjene den nye præmie skal man i gennemsnit arbejde mindst 30 timer om ugen det første år.

Plus på op til 12.000 kr.

Der også flere penge på vej til dem, der er gået på pension, men lever sammen med en partner, der stadig går på arbejde.

For dem, der får mest ud af omlægningen, er der udsigt til en stigning i udbetalingen før skat på over 12.000 kroner om året. Det gælder navnlig dem, der er gift med en person i et lav- eller mellemindkomstjob. Hvis ens ægtefælle har en relativt høj indkomst, er det ikke sikkert, at man kan få et pensionstillæg.

sky

Nye pensionsvilkår

 

  • Folkepensionsydelserne – det vil sige grundbeløb, pensionstillæg og ældrecheck – løftes i 2019 med ekstra 0,2 procent i forhold til 2018.
  • Fra 2020 skal folkepensionen følge lønudviklingen i samfundet. Det betyder, at folkepensionen årligt vil stige med 0,3 procent mere end i dag.
  • Fradraget for beregning af pensionstillægget for enlige øges fra 72.600 kr. til 87.600 kr.
  • Fradraget for beregning af personlig tillægsprocent (herunder ældrecheck) for enlige øges fra 20.900 kr. til 35.900 kr.
  • Fradraget for arbejdsindkomst øges fra 60.000 til 100.000 kr.
  • Der indføres samtidig en ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kroner. Det skal gå til alle personer, som er beskæftiget i gennemsnit mindst 30 timer ugentligt i det første år efter folkepensionsalderen.
  • Seniorpræmien indføres med virkning for årgange, der når folkepensionsalderen fra og med 2019. Det vil sige personer, der er født 1/1 1954 eller senere.

 

Kilder: Ritzau / Danica Pension

 

Skriv en kommentar