(Last Updated On: 26. juli 2019)

Der er afsat flere penge til sport og fritid i Stevns Kommune.

Stevns: Kommunernes Landsforening oplyser, at de danske kommuner i 2019 vil bruge rekordmange penge på sport- og fritidstilbud.

Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, viser at kommunerne har øget deres forbrug med hele 18 procent siden kommunalreformen trådte i kraft i 2007.

Men gælder det også Stevns?

Budget på 27 mio. kr.

Centerchef Annette Kjær fra Politik og Borgerforvaltningen oplyser, at Stevns Kommune i 2018 brugte 26,6 mio. kr. og i 2019 har afsat 26,8 mio. kr.

Dermed placerer Stevns sig i den pæne del af statistikken over landets 98 kommuner.

– Beløbene dækker over udgifter til grønne områder og naturpladser, stadion og idrætsanlæg, folkeoplysning samt fritidstilbud for unge, f.eks. Ungdomsskolen, forklarer Annette Kjær.

Grønt fortolkes bredt

Da ministeriet, ifølge Annette Kjær, har en meget bred opfattelse af ”grønne områder og naturpladser”, så går en del udgifter til kommunens materielgård, som bl.a. tager sig af rengøring af de offentlige toiletter samt pasning af mindre græsarealer, gadekær, tømning af skraldespande, ukrudtsbekæmpelse mv.

Også Stevns Naturcenter hører med på regnskabet, ligesom vedligeholdelse af bl.a. det grønne rekreative område bag Store Heddinge Skole, og pasning af det grønne parkeringsområde ved Korsnæbsvej/Rødvig ved Trampestiens start.

Støtte til børnefamilier

Udgifterne under folkeoplysninger ligger mere til højrebenet under betegnelsen ”Sports- og fritidstilbud”, fortæller Annette Kjær.

– Det vedrører tilskud til alle vores frivillige foreninger og sportsklubber, men også aftenskolernes tilbud, siger hun.

Der gives desuden tilskud, der ydes efter folkeoplysningsloven, men som omhandler bl.a. lokaletilskud, aktivitetstilskud, tilskud til udviklingsprojekter/uddannelse hos de frivillige ildsjæle.

– Vi har også en mindre pulje, som kan søges af børnefamilier, som har svært ved at betale kontingent til f.eks. idræt og sportsrekvisitter. Den er meget lille i det store samlede billede, men er en vigtig pulje for os, understreger Annette Kjær.
sky

Skriv en kommentar