(Last Updated On: 20. december 2021)

Tre stevnske projekter har til sammen fået mere end 800.000 kroner i økonomisk støtte fra henholdsvis Nordeafonden og Landistriktspuljen

Stevns: I ugerne op til jul har flere lokale initiativer modtaget tidlige julegaver med positive svar på deres ansøgninger.

Strøby Borgerforening, der har søgt om støtte til etablering af en naturlegeplads på Strøby Fælled ved Tryggevælde Ådal, har netop fået et positivt tilsagn fra Nordeafonden på i alt 256.950 kroner.
Stevns Folklore Forening, der har søgt om støtte til etablering af et legeområde på Stevns Folklore Museum i Store Heddinge har ligeledes fået midler fra Nordeafonden: 155.000 kroner, som skal bruges til et eventyrligt legerum på folkloremuseet i Algade.

Det sidste projekt, med navnet ’Stevns elsker klassisk musik’ har via Landdistriktspuljen modtaget 402.555 kroner i støtte. Ansøger er Jacob Augustus Shaw og Scandinavian Cello School, som vil udvikle et nyt koncept, hvor: ’stevnsboere, gæster og kulturliv mødes om musik i verdensklasse, der styrker, støtter og udvikler lokale faciliteter’. Puljemidlerne skal bruges til koordinering, logistik, planlægning og realisering af koncerter og events, herunder seks støttekoncerter, tre landsbykoncerter, to åbent hus dage og 150 elev- og undervisningsdage samt videoproduktioner.

Samlet set er ialt 814.505 kroner således givet i støtte til tre vidt forskellige Stevns-projekter, som det bliver spændende at høre meget mere om i det nye år.
rmh

Skriv en kommentar