(Last Updated On: 29. januar 2018)

Stevns: Den nyvalgte kommunalbestyrelse havde på første ordinære kommunalbestyrelsesmøde i 2018 en del udpegninger af repræsentanter til diverse bestyrelser, råd, nævn med mere på dagsordenen.

Udpegningerne behøver ikke nødvendigvis at være blandt de folkevalgte politikere og kan ses nedenfor.
rmh

Udpegninger:

Huslejenævn for Stevns kommune

 • Helle Frejlev – formand, Martin Vestergaard som stedfortræder
 • Anny Borch Jensen – lejerrepræsentant, Niels Jensen som stedfortræder
 • Tage Sommer – udlejerrepræsentant, Bjarne Christensen som stedfortræder
 • Teamleder i Arbejdsmarked Susanne Birch Larsen udpeges som socialt sagkyndigt medlem frem til 31. december 2021.

Folkeoplysningsnævnet

 • Line Krogh Lay, Flemming Petersen som stedfortræder
 • Helen Sørensen, Jacob Panton Kristiansen som stedfortræder
 • Jørgen Larsen, Jan Jespersen som stedfortræder

Skatteankenævnet for Midt- og Østsjælland

 • Peder Krogsgaard, Michael Rudkjøbing Jensen som suppleant

Valgbestyrelse Folketingsvalg

 • Bjarne Nielsen – ingen stedfortræder udpeget
 • Steen S. Hansen – ingen stedfortræder udpeget
 • Mikkel Lundemann Rasmussen valgt – ingen stedfortræder udpeget
 • Varly Jensen, Janne Halvor Jensen som stedfortræder

Valgbestyrelse Kommunale valg
Økonomiudvalget valgt, ingen stedfortrædere valgt, borgmesteren er født formand

 • Anette Mortensen – formand
 • Steen S. Hansen
 • Steen Nielsen
 • Mogens Haugaard Nielsen
 • Mikkel Lundemann Rasmussen
 • Varly Jensen
 • Bjarne Nielsen

TV2 Øst Repræsentantskab

 • Thomas Overgaard, Steen S. Hansen som suppleant

Stevns kommunes kommunalt ejede almene ældre- og plejeboliger

 • Ellen Knudsen, Flemming Petersen som suppleant
 • Mogens Haugaard Nielsen, Jørgen Larsen som suppleant

Boligselskabet Lejerbo Stevns

 • Mogens Hansen, Leif Nielsen som suppleant

Vallø Ældre Boligselskabs bestyrelse

 • Mogens Hansen, John Dalsgaard Jensen som suppleant

Cafe Stevnens styregruppe

 • Ellen Knudsen, Gitte C. Andersen som suppleant

Fishing Zealands styregruppe

 • Line Krogh Lay, Mikkel Lundemann Rasmussen som suppleant

Ernest R og Karen Marie Andersen Legat
Økonomiudvalget valgt, ingen stedfortrædere valgt

 • Anette Mortensen
 • Steen S. Hansen
 • Steen Nielsen
 • Mogens Haugaard Nielsen
 • Mikkel Lundemann Rasmussen
 • Varly Jensen
 • Bjarne Nielsen

Stevns Ældrebolig Selskab

 • John Dalsgaard Jensen, Mogens Hansen som suppleant

Store Heddinge Vandrehjems bestyrelse

 • Kenni Beck Jensen Toft, Lasse Olsen som suppleant
 • Bente Madsen, Morten Kasper som suppleant

Bøgeskov Fiskerihavns bestyrelse

 • Michael Loft, Line Krogh Lay som suppleant
 • Thor Grønbæk, Henning Urban Dam Nielsen som suppleant
 • Michael Gråkjær

Foreningen Valløbådens bestyrelse

 • Michael Rudkøbing Jensen, Bo Kjelsmark som suppleant

Lund Havns bestyrelse

 • Nicolai Kristensen, Lars Børgesen som suppleant
 • Mogens Haugaard Nielsen, Jørgen Larsen som suppleant

Rødvig Fiskerihavns bestyrelse

 • Anette Mortensen, Flemming Petersen som suppleant
 • Steen S. Hansen, Steen Nielsen som suppleant

Snurretoppens bestyrelse

 • Line Krogh Lay, Henning Urban Dam Nielsen som suppleant

Stevns Erhvervsråds bestyrelse

 • Anette Mortensen, Steen S. Hansen som suppleant
 • Mikkel Lundemann Rasmussen, Line Krogh Lay som suppleant

Stevns Lokalhistorisk Arkivs bestyrelse

 • Leif Nielsen, Lars Børgesen som suppleant
 • René Langelund Larsen, Rehné Høst Altenburg som suppleant

Stevns Teaterforenings bestyrelse

 • Lars Børgesen, Leif Nielsen som suppleant
 • Udvikling Stevns bestyrelse
 • Ellen Knudsen, Kenni Beck Jensen Toft som suppleant.
 • Thomas Overgaard, Steen S. Hansen som suppleant

Stevns Frivillighedscenter

 • Flemming Petersen – observatør, Steen S. Hansen som suppleant

Landsforeningen Martin A. Hansens bestyrelse

 • Line Krogh Lay, Steen S. Hansen som suppleant

 

Skriv en kommentar