(Last Updated On: 11. april 2019)

»Der skal ikke være forskel på om du som ung tager en erhvervsuddannelse eller en akademisk uddannelse«, siger viceborgmester Steen S. Hansen (S). (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: En række kommuner i Køge Bugt-området har siden 2014 samarbejdet om flere målrettede indsatser for at få flere unge til at vælge erhvervsuddannelse, og Stevns ligger i top.

Fem år efter reformen

I 2014 blev der indgået en bred politisk aftale om ”Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”.

Aftalen skulle sikre bedre erhvervsuddannelsestilbud, og der blev opstillet en målsætning om, at 25 pct. af afgangseleverne skulle vælge en erhvervsuddannelse i 2020 og andelen skulle op på 30 pct. i 2025.

Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udviklingen siden 2014 har været meget forskellig for de fire kommuner Stevns, Greve, Solrød og Køge.

Stevns klarer sig bedst

Stevns Kommune er langt over 25 pct.-målsætningen for 2020, og er tæt på 30 pct.-målsætningen for 2025, og fører dermed feltet foran de tre andre kommuner.

Køge Bugt-kommunernes initiativer har bl.a. været at afholde ”åben skole”-aktiviteter, hvor eleverne får præsenteret jobmuligheder i erhvervslivet, virksomhedsbesøg og gæstelærere.

Alle uddannelsesparate elever i 8.–9. klasse og deres forældre har været inviteret til et forløb, hvor de præsenteres for industriens erhvervsuddannelser og videreuddannelsesmuligheder i et samarbejde mellem bl.a. skolerne, erhvervslivet og EUC Sjælland.

S-opfordring til erhvervsliv

Det glæder viceborgmester og formand for Stevns’ Børn, Unge og Læringsudvalg, Steen S. Hansen (S):

– Flere unge fra Stevns tager en erhvervsuddannelse og andelen er øget fra 19,8 i 2015 til 28,9 i 2018. Det er en god udvikling, da vi i fremtiden kommer til at mangle faglært arbejdskraft, siger han og fortsætter med en opfordring:

– Jeg håber erhvervslivet støtter op om de unge, så de kan få de fornødne praktikpladser, og de kan få afsluttet deres uddannelser. Vi har ikke råd til at tabe unge mennesker fordi de ikke kan færdiggøre deres uddannelse.

– Der mangler politisk handlekraft til at sikre, at unge, som optages og gennemfører første del af fagskolerne også sikres, at de kan færdiggøre deres uddannelse. Der skal ikke være forskel på om du som ung tager en erhvervsuddannelse eller en akademisk uddannelse, slutter Steen S. Hansen.
sky

Skriv en kommentar