(Last Updated On: 1. december 2020)

Politik: Flytning af Rødvig Station har længe stået på rødvigborgernes ønskeliste, og onsdag den 25. november gav et flertal i kommunalbestyrelsen afgangssignal for projektet.

Den 29. september indgik Region Sjælland og Stevns Kommune en politisk principaftale om at etablere en ny Rødvig Station, og den blev vedtaget af et flertal af partierne.
Usikkerhed om økonomien

Borgmester Anette Mortensen (V) indledte med at ridse den juridisk bindende aftale op.

– Der har været intense forhandlinger, og vi er landet på en god aftale, sagde hun og fortalte, at stationsbygningen samt vejareal sælges af Lokaltog A/S til Stevns Kommune til vurderingsprisen. Området er lokalplanlagt til almennyttige formål, liberale erhverv, hotel, restauration samt boligformål.

Den nye Rødvig station kommer til at anlægges i dette område. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Borgmesteren fremhævede desuden, at et andet areal var købt til offentligt friareal og må ikke bebygges, og det imødekommer rødvigborgernes ønske om en grøn kile.
Omvendt har Stevns Kommune solgt Lokaltog A/S arealer til en ny station.

– På nuværende tidspunkt kan de økonomiske konsekvenser ikke opgøres, forklarede Anette Mortensen, men hun slog fast, at Stevns Kommune med aftalen forpligter sig til at skulle betale op til 11,3 mio. kr. for anlægsprojektet, som total er beregnet til 22,65 mio. kr., men at det også indeholdt en betydelig usikkerhedsbuffer på 30 pct., som kan gøre det samlede projekt billigere.

To partier imod

Den politiske debat viste, at Dansk Folkeparti og Nyt Stevns var bekymrede for økonomien i aftalen.

– Vi ønsker, at beslutningen skal bygge på et uvildigt advokatfirma, som alene varetager Stevns Kommunes interesser, herunder at redegøre for kommunens økonomiske forpligtelser, i forhold til aftalen samt betydningen af de juridiske bindinger, lød det fra Varly Jensen (DF).

Mogens Haugaard fra Nyt Stevns bakke op om dette, og foreslog, at beslutningen blev ”sparket til hjørne” indtil alt var undersøgt.

Den grønne kile

De øvrige partier roste aftalen, og Enhedslistens Sejere Folke præciserede at deres støtte hang sammen med ønsket om renovering af skinnerne på Østbanen.

De radikales Line Krogh Lay takkede borgmesteren for en god aftale, og glædede sig over, at der ikke blot kom en ny station til gavn for udviklingen af Rødvig, men også en grøn kile.

– Den kan binde byen sammen på en helt ny måde, og samtidig kommer toget tættere på, hvor folk bor, på hallen, på skolen og på indkøbsmuligheder.

Socialdemokratiets Henning Urban Dam fremhævede også den grønne kile samt at nedlæggelsen af to overskæringer både ville fremme trafiksikkerheden og give mindre ventetid for bilister.

De konservatives Mikkel Lundemann erklærede sig som tilhænger, fordi flytningen vil bringe stationen nærmere borgerne. Han håbede på et overskud, som kunne tildeles Rødvig.
sky

Skriv en kommentar