(Last Updated On: 18. oktober 2019)

Snart vil skiltet »Bevar Strøbyhjemmet« vige for et »Til salg« skilt, idet kommunalbestyrelsen har vedtaget at sælge den omstridte ejendom på Rolighedsvej 37 i Strøby.
(Foto: Klaus Slavensky)

Politik: Under overskriften “Nyt aktivitetshus i Strøby Egede” vedtog kommunalbestyrelsen den 10. oktober at etablere et kulturhus alias mødested i Acaciebo, som bl.a. har været børnehave, legeplads for dagplejen og senest hjemsted for Stevns Kommunes klasse for elever med en autistisk diagnose.

Tabere og vindere

Bag overskriften gemmer det faktum, at værestedet Strøbyhjemmet skal lukke og sælges.

Vinderne i denne rokade, er bl.a. Ældre Sagen i Vallø og en række borgere i Strøby Egede, som har ønsket et kulturhus efter at Centerhuset i Strøby Egede Center lukkede.

Taberne er bl.a. Strøbyhjemmet pensionist- og brugergrupper og Lodbjerggårdsvejs Klub Aktiv, idet autismeklassen Solstrålen flyttes fra Acacievej til Lodbjerggårdsvej, hvor Klub Aktiv i dag har til huse.

Hele rokaden er planlagt at være tilendebragt i efteråret 2020.

Et slag i ansigtet

I juni måned overrakte formanden for Strøbyhjemmets Pensionistforening, Lillian Lange, borgmester Anette Mortensen, 481 underskrifter for at bevare Strøbyhjemmet.

Denne kamp er nu tabt, og Lillian Lange vil gerne se positivt på de nye muligheder, men er ked af, at hverken borgmester eller forvaltningen har kontaktet foreningen inden hun i lokalpressen kunne læse om beslutningen om at sætte Strøbyhjemmet til salg.

– Der er sat 15.000 kr. af til istandsættelse. Men hvad med handicaptoilet, hvad med flytteomkostninger? Vi har masser af inventar, som vi ønsker skal med i de nye lokaler. Tingene skal jo fungere, så det er noget af et slag i ansigtet, fastslår Lillian Lange.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra borgmester Anette Mortensen.

Ikke bevaringsværdigt

Det var ikke uden tværslag, at beslutningen om at afhænde Strøbyhjemmet blev taget.

Stevnsbladet har tidligere bragt en oversigt over hvilke politikere som var for eller mod at bevare Strøbyhjemmet, og den holdt også på kommunalbestyrelsesmødet, hvor kun Dansk Folkepartis to stemmer var mod lukning, Nyt Stevn’ to medlemmer undlod at stemme, mens de resterende 14 kommunalpolitikere stemte for at sætte Strøbyhjemmet til salg.

– Jeg synes ikke, at Strøbyhjemmet er bevaringsværdigt, og det har været en achilleshæl for skiftende kommunalbestyrelser. Nu har vi skabt en god løsning for brugerne, fandt Henning Urban Dam Nielsen (S), som er formand for Social- og sundhedsudvalget.

sky

 

 

Skriv en kommentar