(Last Updated On: 23. januar 2017)

Hvis man for tiden læser indlæg i den lokale presse, får man indtryk af, at arbejdet i kommunalbestyrelsen i Stevns kommune ligger i ruiner, og at det er alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, som ikke kan samarbejde.

Det er ikke rigtigt, idet Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Bjarne Østergård Rasmussen, De Radikale og Socialdemokraterne nu danner den politiske flertalsgruppe i kommunalbestyrelsen i Stevns kommune.

Vi har taget det politiske ansvar på os og vi har samarbejdet siden den 14. oktober 2016.

Vi ønsker på ingen måde at blande os i andre partiers interne stridigheder og uro, og vil ikke kommentere på dette, men det er ikke rimeligt, at vi på den baggrund skal tages som gidsler i en situation, som vi ikke har andel i.

Vi har netop lagt sidste hånd på vores politikpapir, som skal danne baggrund for samarbejdet i resten af valgperioden, som slutter i år.

Vi er enige om:

• Borgerinddragelse ved udarbejdelse af lokalplaner

• Igangsætte initiativer om sikring mod oversvømmelser og stormflod

• Give folkeskolens elever bedre muligheder i folkeskolen

• Sikre plejepladser på alle vores plejecentre

Ovenstående er blot eksempler på nogle af de initiativer, som vi vil iværksætte i 2017.

Resultater fremkommer ikke af sig selv, men ved at sætte fokus på borgernes og Stevns kommunes interesser, dannes der et »rum«, hvorfra opgaver skal løses og politikken skal udvikles. Det kræver ansvarlighed og vilje, og det har den nye flertalsgruppe udvist.

Den nye flertalsgruppe har fokus på borgerne, og der er et godt og tillidsfuldt samarbejde om de beslutninger, der skal bringe Stevns videre.

På flertalsgruppens vegne
Steen S. Hansen, gruppeformand for Socialdemokratiet

 

Skriv en kommentar