(Last Updated On: 27. januar 2021)

Borgere spurgte om tilbagebetaling for institutionsplads, som ikke bruges under coronaen

Af Klaus Slavensky

Legeplads. Tom gynge. Mange holder på opfordring deres børn hjemme fra SFO og daginstitution. Men får vi pengene tilbage?, spurgte forældre kommunalbestyrelsen i sidste uge. (Foto: Colurbox)

Politik: Årets første kommunalbestyrelsesmøde den 21. januar forløb fredeligt lige indtil to henvendelser, fra borgere om tilbagebetaling af institutionspladser, fik de ellers afstemte aftaler i flertalsgruppen til at sprække en anelse.

Sympati – nul kroner

Thomas Lauridsen og Caroline Jensen brugte begge ”Spørgetid for borgere” til at høre, om Stevns Kommune vil tilbagebetale for institutionspladser i bl.a. SFO og daginstitutioner, som ikke blev benyttet, idet forældre opfordres til at holde deres børn hjemme under corona-krisen.

Disse spørgsmål gav borgmester Anette Mortensen (V), som mødeleder, straks videre til formanden for Børneudvalget, Steen S. Hansen (S), der indledningsvis henviste til, at der allerede i marts sidste år blev nedsat en Covid-styringsgruppe med borgmesteren og direktionen i spidsen, som havde ansvar for at ”oversætte” de påbud og anbefalinger, der kom fra centralt hold.

– Jeg har stor sympati for jeres forespørgsel, lød det fra Steen S. Hansen til de to borgere og han fortsatte:

– Men det er således, at Børneudvalget ikke kan beslutte en eventuel tilbagebetaling, for det skal besluttes i Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen, lød det, efter han havde forklaret, at det kun var forældre, som havde mulighed for at passe børn hjemme, som blev opfordret til dette, og at hvis f.eks. en SFO ikke kan være åben, så vil man benytte pædagogerne til andre opgaver.

Ø: Støtter tilbagebetaling

Enhedslistens Jan Jespersen åbnede derefter debatten med at konstatere, at Enhedslisten allerede i foråret 2019 plæderede for at man ikke skulle betale, hvis ikke man kunne have et barn i en daginstitution.

– Det gælder både, hvis daginstitutionen er lukket, men også hvis man bliver opfordret til at holde barnet hjemme og så følger den opfordring, sagde han og fortsatte:

– Jeg tænker, at vi som kommune kan søge om at få dækket sådanne udgifter i forbindelse med corona. For det er ikke rimeligt, at man betaler for at have et barn i institution, når barnet er opfordret til at blive hjemme.

Hertil svarede borgmesteren, at det ikke er en corona-udgift, men kommunens egen, hvis man valgte at tilbagebetalte.

Mogens Haugaard fra Nyt Stevns fandt, at det var et juridisk spørgsmål, og han kunne ikke forstå, hvorfor Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen ikke har lavet et fælles dekret til alle kommuner om, hvordan man forholder sig til dette spørgsmål.

– Jeg vil godt anbefale, at Stevns Kommune henvender sig til KL og regeringen om at få en klar anbefaling om man betaler disse penge tilbage eller ej, sagde han.

Borgmester Anette Mortensen oplyste, at der samme dag havde været møde i KL, hvor KL var blevet opfordret til at rette dette spørgsmål til regeringen.

K: undskyld jeg bander

Mikkel Lundemann fra de konservative havde også sympati for de forældre, som står i denne situation, og ”hvor pengene har svært ved at række i forvejen”.

– Det er meget beklageligt, at kommunalbestyrelsen er nødt til at give sådant et svar, som er afledt af, at vi har haft corona-krisen i snart et år, og at der stadig ikke er kommet nogen retningslinjer for hvad vi skal gøre som kommune, sagde han og fortsatte:

– Vi skal fortsat lægge pres på regeringen. Så det er landspolitisk, og KL skal bruge tiden mere effektivt, for der skal satanedme, undskyld jeg bander, skub i tingene, lød det fra Mikkel Lundemann.

Janne Halvor Jensen fra DF fulgte op.

– Jeg kan sagtens se det fuldstændig urimelige i, at forældre betaler for en ydelse de ikke får, så vi i DF vil meget gerne være med til at kigge på, om vi kan finde ud af noget med en tilbagebetaling.

Også Jacob Panton Kristiansen (V) fandt det frustrerende, at man som børnefamilie skal betale for en ydelse, man ikke får.

– For man får så mange beskeder om at holde børnene hjemme, at man næsten får dårlig samvittighed i at sende dem afsted, hvis man ikke bestrider en samfundskritisk funktion. Så jeg synes, at det er noget vi skal tænke over, og overveje vores procedure i det her, lød hans forslag.

S: Økonomiudvalgets bord

Borgmesteren anbefalede hele kommunalbestyrelsen til hver især, partipolitisk, at lægge pres på Christiansborg.

– For det er jo landspolitisk, og det er problematisk hvis nogen kommuner vælger at tilbagebetale, og så os andre, som holder os til de retningslinjer, som er meldt ud. Så kommer det selvfølgeligt til at sætte andre under pres, sagde Anette Mortensen.

– Hvis vi bliver nødt til at lukke en institution og dermed bede folk om at holde deres børn hjemme, så kan man naturligvis få sine penge retur. Hvis vi selv vælger at tilbagebetale penge, så skal de findes andre steder inden for kommunens økonomi. Men lad os kigge på det igen, og se om der er noget vi kan gøre, sagde hun og opfordrede igen til at hvert enkelt parti pressede på Folketinget.

Det fik Steen S. Hansen (S) til at reagere.

– Det er jo dig, Anette, som har forbindelsen til KL. Vi presser jo på som parti, men Børneudvalget har ikke økonomi til at dække en tilbagebetaling. Det vil kunne koste stillinger og kan medføre en enorm serviceforringelse for børnene. Så børneområdet kan ikke betale den regning, så det skal tages fra et andet sted, og mit forslag er, at vi starter i økonomiudvalget, sagde han og refererede dermed til, at borgmesteren er formand for dette udvalg.

– Jeg tror, at jeg vælger at lukke dagsordenen. Vi kan selvfølgelig godt sidde her og diskutere partipolitik. Jeg sagde meget klart, at sagen har været på i Kommunernes Landsforening, sluttede borgmesteren årets første kommunalbestyrelsesmøde i et kommunalvalgår, og valgkampen blev tilsyneladende skudt i gang af to borgerhenvendelser.

Skriv en kommentar