(Last Updated On: 25. november 2019)

Ved Ung til Ung Uddannelsesaftenen på Køge Gymnasium

Der var fuldt hus i den store sal på Køge Gymnasium. Rollemodellerne sad samlet foran scenen. (Pressefoto)

Stevns/Køge: Undervisningen var tirsdag i sidste uge omlagt for 8. klasses eleverne fra Hellested, Herfølge, Store Heddinge og Strøbyskolerne. Forældrene var inviteret med, og undervisningen foregik på Køge Gymnasium, hvor godt 450 elever og forældre var mødt frem.

Efter registrering ved indgangen på Køge Gymnasium, hvor skolernes vejledere tog imod de mange elever og forældre, blev alle budt velkommen af lederen af UUV, Mark Jensen, som dels introducerede aftenen, dels præsenterede vejledningsindsatsen i skolen frem mod uddannelsesvalget midt i 9. klasse.

– Og så inviteres der til samarbejde mellem vejledningen og samtalerne hjemme mellem elever og forældre, for I er som forældre en vigtig del af de unges valgproces, pointerede Mark Jensen, der samtidig glædede sig over det store fremmøde af forældre til aftenens arrangement.

Rollemodeller

Efter den fælles introduktion gik elever og forældre ud i fire store grupper, hvor de af to omgange mødte rollemodeller fra henholdsvis de gymnasiale uddannelser og fra erhvervsuddannelserne.

– Verden bevæger sig i hast, og et af målene med uddannelsesaftenen med rollemodellerne er, at gøre forældre og elever bevidste om, hvordan uddannelsesverdenen ser ud i dag og give dem indblik i de erfaringer, som andre unge har gjort, fortæller Mark Jensen.

De unge rollemodeller delte friskt og humoristisk ud af deres oplevelser med uddannelsesvalget og det at begynde på en ungdomsuddannelse.

For alle parter blev det en god aften, som der kan snakkes videre om derhjemme. Valgprocessen om uddannelsesvalget efter skolen er således sat i gang.

Skriv en kommentar