(Last Updated On: 13. juli 2018)

I perioden 2012 til 2016 er turismeindtægterne mere end fordoblet. Især endagsturisterne har fundet vej til den stevnske halvø

Sommer i Rødvig Havn, med pænt belagt lystbådehavn og turister fra nær og fjern. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: En ny analyse af turismen i Stevns kommune er netop blevet offentliggjort, og den taler sit eget tydelige sprog. Der er flotte fremgange at spore på alle tallene, kort sagt: Turismen boomer på Stevns.

Omsætningen i turismeerhvervet er på de fire år steget fra 179 mio. kr. i 2012 til 371 mio. kr. i 2016, hvilket svarer til en meromsætning på 192 mio. kr. og en stigning på 107 procent.

Endagsturisme eksploderet

Det er særligt endagsturismen, der hitter, viser analysen, som omhandler perioden fra 2012 til 2016 og er udarbejdet på baggrund af tal fra Visit Denmark og Stevns kommune. I perioden er denne steget med 316 procent, som omregnet i værdi udgør 117 millioner kr.

– Der er jo tale om en helt vanvittig svimlende procentmæssig stigning, udtaler formanden for udvalget Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K), i en pressemeddelelse fra Stevns kommune.

Verdensarv årsag til vækst

Han forklarer en stor del af stigningen i både endagsturismen og i turismen generelt med udnævnelsen af Stevns Klint til Unesco Verdensarv.

Fremgangen kan også mærkes på turiststederne. F.eks. viser en optælling fra betalingsanlægget ved Højerup, at antallet af gæster i sommeren 2014 efter udnævnelsen af Klinten til Unesco Verdensarv steg med næsten 40 procent i forhold til sommeren 2013.

Ifølge Stevns kommune er der i perioden fra 2013 jævnt sket en stigning gennem årene 2014, 2015, 2016, og i 2017 er det registrerede antal gæster ved Stevns Klint 130.000, hvilket er 30.000 flere gæster end i 2013.

– Der er ingen tvivl om, at Verdensarven skaber et øget kendskab til os rundt om i Danmark. Det giver en brandingværdi, som også en hel masse lokale aktører via Partnerprogrammet bidrager til. Det skal vi blive ved med at bruge som en løftestang for udviklingen, siger Mikkel Lundemann Rasmussen og henviser til, at et af fokusområderne for kommunens kommende erhvervspolitik netop er profilering af Stevns.

Vækst skaber jobs

Et stigende antal turister skaber flere lokale arbejdspladser indenfor turismeerhvervet. Det fremgår da også af analysen, som viser en markant fremgang i beskæftigelsen inden for branchen.

I 2012 var antallet af såkaldt turismeskabte årsværk – altså arbejdspladser talt i enheder, der modsvarer fuldtidsjob – 207 årsværk. I 2016 var antallet af årsværk steget med 356 til 563, svarende til en stigning på 172 procent.

Således har turismen som erhverv fået en markant større betydning i Stevns Kommune, og turismeerhvervets andel af den samlede værditilvækst i kommunen er steget fra 3,4 procent i 2012 til 8,7 procent i 2016. Til sammenligning ligger dette tal på 4,4 procent i gennemsnit for Region Sjælland.

Mål opjusteres

I 2014 formulerede Stevns Kommune en målsætning for udviklingen inden for turismeområdet. Målet var, at turismeomsætningen i 2026 skulle være på 400 mio. kr. årligt, og at der årligt skulle være 450 fuldtidsbeskæftigede i turisterhvervet.

– Tænk, at vi næsten allerede i 2018 er helt i mål med begge målsætninger. Det er for vildt, siger Mikkel Lundemann Rasmussen, der efter sommerferien står i front for et heldagsarrangement i Udvalget for Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, hvor der skal opstilles nye ambitiøse målsætninger for turismeområdet.

Også borgmester Anette Mortensen er begejstret for analysens konklusioner:

– Det her må være sommerens bedste nyhed for mig som borgmester i Stevns Kommune. Jeg kan næsten ikke få armene ned. Man kan vel nærmest tale om et stevnsk turismeeventyr, siger borgmesteren.

Der er også kommet 86 mio. kr. ekstra ind til stat og kommune på baggrund af turismefremgangen i Stevns Kommune.

– De meget flotte tal betyder, at vi får flere i beskæftigelse og flere indtægter i kommunekassen. Og det har vi hårdt brug for. Det er altså svært at bevare jordforbindelsen, når man hører om så store beløb, der går vores vej, slutter borgmesteren.

Flere danske turister

Analysen viser, at andelen af danske turister, der besøger Stevns, er større end for fire år siden. I 2012 var 56 procent af turisterne fra Danmark, mens 44 procent var rejst hertil fra udlandet. I dag er 77 procent af turisterne danske, mens de resterende 23 procent kommer fra udlandet.

Feriehuse op, camping ned

Figur 4 viser turismeforbruget fordelt på udvalgte specifikke overnatningsformer. Det fremgår, at særligt forbruget fra endagsturister er steget markant. Derudover skal det bemærkes at der ikke registeret forbrug for overnatningsformerne Hotel i 2012, men at der er forbrug henført hertil i 2016.

Selvom stigningen er størst blandt endagsturister, har overnatningsstederne også oplevet fremgang; særligt »Lejede feriehuse« som fra 2012 til 2016 har haft en stigning på 67 procent. Til gengæld viser analysen en tilbagegang på 14 procent i samme periode for »Camping« og 25 procents tilbagegang for overnatningsformen »Lystbåde«.

Bed & Breakfast steder, der har over 10 senge indgår under hoteller i opgørelsen, mens der ikke føres statistik for overnatningsvirksomheder med under 10 senge.

Martin Fonnesbech-Sandberg fra Visit Denmark forklarer uddybende, at overnatninger på overnatningssteder med 10 til 39 senge er estimerede tal ud fra Danmarks Statistiks undersøgelse af overnatninger på små hoteller o.l.

– Undersøgelsen er ikke dækkende kommunalt, men vi bruger nogle generelle regionale opregningsfaktorer til overnatninger på de små overnatningssteder. Derfor er der generelt større usikkerhed omkring de kommunalt opregnede tal, oplyser han.
rmh

 

 

 

Skriv en kommentar