(Last Updated On: 15. marts 2017)

I 2013 blev der vedtaget en lov om tilbud til unge med særlige behov. Det er en ungdomsuddannelse for de unge (STU), der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, fordi de f.eks. har autisme, ADHD, eller svære bevægelseshandicap

Påskeklip på Horisonten. Forstander Paw Koch (stående) sammen med Xenia Jensen Lund (20 år), Dinara Klarskov (19 år) og lærer Helen Andersen (Foto: Klaus Slavensky)

Store Heddinge: Lokalt udbydes nu på tredje år en treårig ungdomsuddannelse, helhedsorienteret og alment dannende for unge, som har afsluttet grundskolen, uanset hvor i landet de har bopæl.

Målrettet og nytænkende

Horisonten STU og botilbud hedder stedet. Initiativtageren til den selvejende institution er forstander Paw Koch, der her fortæller om de 21 unge, der for tiden bor/går på Horisonten i Store Heddinges tidligere stationsbygning.

– Alle skal have ret til at finde en plads i samfundet og en identitet, helst også på arbejdsmarkedet, forklarer Paw Koch, og han understreger:

– Jo større selvstændighed og jo større selvforvaltning i eget liv, både på arbejdsmarkedet og i fritiden og med hensyn til at bo, jo større livskvalitet. Vi arbejder målrettet og nytænkende på at nå i mål med de ambitioner. Vi er mønsterbrydere, for vi tænker ud af boksen, og vi netværker mest muligt og så bredt som muligt, tilføjer han.

Startede i 2014

Horisonten startede med seks unge i 2014, og med 30 unge gennem forløbet, har institutionen været en succes.

Nogle tager hele deres STU på Horisonten. Andre afslutter forløbet eller tager dele af det på stedet. En del ønsker at blive i området efter endt uddannelse.

Horisonten har derfor allerede oprettet nogle selvstændige ungdomsboliger, og planen er at få flere, hvis behovet fortsætter.

Lokalt forankret

De unge vil over tid få behov for beskyttede jobs og fleksjobmuligheder. Paw Koch og de 12 medarbejdere lægger en stor indsats i kontakten til lokalsamfundet.

Der er sikret både arbejdspraktik, undervisningsforløb og kompetencegivende uddannelse med jobgaranti i en række institutioner og virksomheder på Stevns.

Det er blandt andet hos Jem & Fix, Snurretoppen Store Heddinge, Røde Kors Butikken Store Heddinge, Store Heddinge Bibliotek, Traktørstedet Højeruplund og Urtopia Frilandsurter. Der arbejdes p.t. på at oprette socialøkonomisk virksomhed til sikring af de unges fremtidsmuligheder.

»Kommunen bør bruge os«

Nu er det jo sådan med horisonter, at solen både står op og går ned. Og for Horisontens forstander er alt heller ikke lyserødt.

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i Store Heddinge har i skrivende stund et flertal af unge, der kommer fra andre kommuner end Stevns.

– Vi er jo som lokal udbyder, af STU og botilbud, forundrede over, at man ikke fra Stevns’ side i højere grad bruger os og de mange muligheder vores lokalsamfund rummer, lyder det fra Paw Koch og understreger:

– Vi har alle de faglige kompetencer, og vi kan løfte vores lokale unge markant her, hvor de er.

Lad de unge blive her

Forstander Paw Koch betoner, at hvis Horisonten fagligt matcher behovet, så har Stevns ret unikke muligheder for de unge.

– Lad os da i stedet udvikle og rumme og favne her, hvor vi er, foreslår Paw Koch og pointerer:

– Lad dem blive i det lokalsamfund, som vi tror på. I stedet for at sende svage unge væk, slutter Horisontens forstander.
sky

 

Skriv en kommentar