(Last Updated On: 9. februar 2018)

Stevns i top 10 med at få flygtninge i job

Produktionschef Dan Rasmussen fra De Forenede Dampvaskerier i Store Heddinge og fire af virksomhedens integrationsborgere, som Dampvaskeriet er glade for.

Stevns: Kommunen er lykkedes med at få hver anden flygtning og familiesammenførte til flygtninge i job. Det overgås kun af seks andre Sjællandske kommuner.

En ny opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet viser, at Stevns Kommune allerede har nået regeringens målsætning fra 2016 om, at hver anden flygtning skal i arbejde inden 2020.

Samarbejdet fungerer

Succesen med at få kommunens flygtninge i job er bl.a. skabt ved, at kommunen, erhvervslivet og en gruppe frivillige har løftet i samlet flok.

– Det er et rigtigt flot resultat som Stevns Kommune, i samarbejde med det private erhvervsliv og en gruppe frivillige, har opnået på kort tid. At få et job og kunne klare sig selv er en af de bedste veje til integration. Det glæder mig, at så mange af vores flygtninge tager ansvar for deres eget liv i så svær en situation, siger borgmester Anette Mortensen og fortsætter:

– Samarbejdet om at få denne gruppe borgere i arbejde er også et mønstereksempel på samskabelse mellem kommunen, det private erhvervsliv og en gruppe frivillige, når det fungerer bedst.

Dampvaskeri tager ansvar

I alt har 50 (21 – 64-årige) af kommunens 180 flygtninge siden 2016 fået et job. Heraf er de 44 mænd og seks af dem kvinder.

Det er inden for landbrugssektoren, service- og restaurationsbranchen både i og udenfor kommunen, at kommunens flygtninge er kommet i job.

En af de private virksomheder, der har taget et stort ansvar i forhold til at tage flygtningene ind, er De Forenede Dampvaskerier, Store Heddinge.

Produktionschef Dan Rasmussen fortæller om forløbet:

– Vi blev kontaktet af en gruppe frivillige fra ’Flygtninge Job Stevns’, der spurgte, om vi havde mulighed for at tage nogle integrationsborgere ind i vores virksomhed. Det tænkte vi lidt over, og så besluttede vi os for, at vi gerne ville åbne vores virksomhed for flygtningene, eller integrationsborgere, som jeg konsekvent kalder dem. Vi syntes, at vi havde pligt til at gøre en indsats for denne gruppe borgere som Stevns Kommunes største privatejede virksomhed. Vi måtte vise vejen på dette område, tænkte vi.

Flotte tal for Stevns

I dag er 10 integrationsborgere ansat i ordinær beskæftigelse i produktionen ud af en arbejdsstyrke på 60 mand i gennemsnit.

I alt har Dampvaskeriet haft 32 integrationsborgere igennem forløb som virksomhedspraktik, i løntilskud eller ordinær beskæftigelse.

 

Skriv en kommentar