(Last Updated On: 15. december 2016)

Det mener tømrermester og entreprenør Reinhard K. Kluge, der den seneste måned har haft to flygtninge i praktik i sin virksomhed

(Foto: Stevns Erhvervsråd)

Hårlev: De to unge mænd Aman og Tesfaldet kommer fra Eritrea, og har den sidste måned været i praktik hos tømrermester og entreprenør Reinhard Kluge. De er i praktik to dage om ugen, da de også skal passe deres sprogskole.

– Det fungerer egentlig okay, at de kun kommer mandag og tirsdag. De er med, fra vi møder til vi slutter i to hele dage – og det fungerer. Det er mest oprydning og nedrivning, de hjælper med. Når ting og sager skal bæres frem og tilbage – men også at holde i den anden ende, når noget skal sættes op og sådan, forklarer Reinhard, der fortæller, at Aman og Tesfaldet er gode til at få noget for hånden.

Praktikkerne er kommet i stand gennem Stevns Erhvervsråd og Stevns kommunes samarbejde om at få flygtninge i arbejde.

Selvom der er udfordringer forbundet med at have praktikanterne, så sætter Reinhard pris på, at de forstår at tage fat og bestille noget.

Tager ansvar
Reinhard havde ikke overvejet at tage flygtninge i praktik før projektleder Julie Vitali, der har varetaget samarbejdet mellem Stevns kommune og Stevns Erhvervsråd hele efteråret, tog kontakt til ham og fortalte om mulighederne.

– Jeg føler jo, at vi har en forpligtigelse som virksomhedsledere og –ejere. Også i forhold til at tage lærlinge – vi har altid lærlinge. Det skal man have, når man har en virksomhed, der har forudsætningerne for det, mener Reinhard.

Virksomhedsejeren havde ikke drøftet sin beslutning med sine medarbejdere, og var derfor lidt usikker på, hvordan de ville reagere. Men Aman og Tesfaldet er blevet taget godt imod og går side om side med de andre medarbejdere, og de er ikke bange for at tage fat.

– De udviser vilje, og de har forstået, at man møder til tiden. De vil gerne arbejde, og de kan tage fat, forklarer Reinhard, der bemærker, at det er kommunikationen, der er det sværeste.

Sprogbarrieren
Aman og Tesfaldet taler kun lidt dansk og går på sprogskole for at blive bedre. Så det er især i forhold til kommunikationen, at Reinhard har oplevet store udfordringer – og det er mundet ud i nogle pudsige episoder.

– En dag sagde en af kollegaerne til Aman og Tesfaldet: »Nu skal vi have pause, og nu skal vi have mad«. Så havde Aman og Tesfaldet sat sig ned for at spise, og så havde kollegaen udbrudt: »Nej nej, ikke min mad, I skal spise jeres egen!«, fortæller Reinhard med et grin.

Men det er også mere alvorlige ting, der kan gå galt, når kommunikationen glipper. Det kræver derfor tålmodighed, når man skal forklare dagens opgaver, hvis man vil undgå fejl.

Praktikkerne er kommet i stand på baggrund af et samarbejde mellem Stevns Erhvervsråd, Stevns kommune og frivilligorganisationen Flygtningejob-Stevns, der har stået på siden august.

Stevns Erhvervsråd oplyser, at projektsamarbejdet har haft til formål at matche virksomhedernes behov med flygtningenes kompetencer, og således få flere flygtninge i praktik og tættere på arbejdsmarkedet.

Det er blevet til 45 praktikpladser, og 10 af virksomhederne har efterfølgende valgt at beholde deres praktikanter i løntilskudsstillinger.

Projektet ophørte i starten af december, hvorfor der også er taget afsked med projektleder Julie Vitali.

Projektet er endt ud i en evalueringsrapport. Det er endnu ikke besluttet, hvorvidt samarbejdet skal føres videre.
rmh

 

Skriv en kommentar