(Last Updated On: 1. april 2019)

Begge lokale skriftlige nyhedskanaler har i den forgangne uge berettet indgående fra generalforsamlingen i den socialdemokratiske partiforening.

Blandt andet blev flygtninge og indvandringspolitikken kraftigt berørt gennem et indlæg fra tidligere formand Poul Madsen.

Ifølge bladenes referater fik hans kraftfulde indlæg en positiv modtagelse af de fremmødte.

Den lokale kandidat, Tanja Larsson, ville ikke inddrage emnet i sin valgkamp.

Det forekommer mig mærkeligt, at en kandidat, der oplever, at emnet har interesse blandt de tilstedeværende, ikke forholder sig til problematikken.

Det gør hendes allerede valgte partifæller dagligt.

I stedet kastede hun sig efter bladenes referat ud i et engageret forsvar for partiets holdning til en evt. nedlæggelse af regionerne.

Jeg antager, at der til dette emne har været et ”talepapir” fra partikontoret – måske har der også fra samme kontor været et pålæg om ikke at tale om fremmede.

Man skulle måske nødigt støde DF – og heller ikke gerne fremstå som DF.

Svagt at en kandidat ikke har mod og mandshjerte til at stå på mål for det, hun går til valg på, og som befolkningen rangerer blandt de vigtigste emner i valgkampen.

Karsten Visby
Gevnø Gade 19
Gevnø

Skriv en kommentar