(Last Updated On: 2. august 2022)

Grafik: FOA (kilde: Danmarks Statistik og FOAs egne beregninger)

Af Erik Nielsen

Stevns: I Stevns kommune er antallet af visiterede hjemmehjælpstimer fra 2020-21 faldet med over 7,0 procent, mens antallet af ældre over 65 er steget med 2,2 procent.

I den anden ende af skalaen ligger Vordingborg kommune, som har haft en stigning i visiterede hjemmehjælpstimer på næsten 17 procent i samme periode med og med en udvikling i antal ældre på kun 1,5 procent.

Det viser en undersøgelse, som fagforbundet FOA står bag på baggrund af tal fra Danmarks Statistik og egne beregninger.

Kritik af kommunen

Men henvisning til undersøgelsen har Danmarks tredjestørste fagforbund, som hovedsageligt organiserer kommunalt og regionalt ansatte, sendt en pressemeddelelse ud. I den skoser FOAs sektionsformand de seks kommuner i Region Sjælland, hvor udviklingen ifølge fagforbundet er gået den forkerte vej, og antallet af visiterede hjemmehjælpstimer er faldet.

– Uanset hvad man kan komme op med af gode lokale årsager, så afslører det her en uhyggelig tilfældighed i, hvilken hjælp den enkelte ældre kan få, alene ud fra, hvor de er så heldige eller uheldige at bo – det dur simpelthen ikke, at den enkelte kommunes økonomi bestemmer, hvilken hjælp fru Jensen kan få, siger Torben Klitmøller Hollmann, der er formand for Social- og  Sundhedssektoren i FOA.

Genkender ikke tallene

Dagbladet har forelagt Stevns Kommune FOAs undersøgelse og kritik. Men her genkender kommunaldirektør Henrik Nielsen ikke fagforbundets tal.

– Vi kan umiddelbart ikke genkende det fald i visiterede hjemmehjælpstimer, som FOA angiver i deres undersøgelse. Når vi ser på vores egne opgørelser, ser vi en marginal stigning på godt én procent fra 2020 til 2021, udtaler kommunaldirektør Henrik Nielsen

Han peger desuden på, at i Stevns Kommune er det ikke tilfældigt, hvad den enkelte borger bliver tilbudt af hjælp.

– Det er politisk fastlagt i en kvalitetsstandard, som i øvrigt ikke er blevet ændret eller reduceret i løbet af 2021. Udover at kigge på udviklingen i visiterede hjemmehjælpstimer fra et år til et andet, vil det også være relevant at kigge på niveauet for visiterede timer. Her ligger Stevns Kommune med det fjerdehøjeste niveau i Region Sjælland – godt 10 procent højere end regionsgennemsnittet. Jeg mener derfor bestemt, at vi kan stå på mål for den hjælp, vi tilbyder i Stevns Kommune, lyder det fra kommunaldirektøren.

Kig indad

Hvis FOAs tal for Stevns Kommune er forkerte, mener FOA, at kommunen bør kigge indad.

– Tallene, vi bygger vores undersøgelse på, har kommunen selv sendt ind til Danmarks Statistik, hvor vi henter tallene. Det er både der, vi har oplysningerne om antallet af visitationstimer og udviklingen i ældreområdet. Og det er jo altså ikke et besværligt regnestykke, vi har med at gøre her, så hvis kommunaldirektøren ligger inde med nogle andre tal end Danmarks Statistik, så bør han nok få sendt de rigtige tal af sted, så det ikke kun er kommunen selv, der kan se dem, lyder det fra sektorformand Torben Klitmøller Hollmann fra FOA.

Vær nu ærlig

Han påpeger, at når der sker en forringelse på området uden det bliver meldt ud, så er det FOAs medlemmer, som kommer til at tage skraldet.

– Når der sker forringelser, så bliver politikerne nødt til at være ærlige omkring det og stille sig op på en “ølkasse” og kommunikere det ud. Ellers er det FOAs medlemmer, som kommer til at høre for det, når de taler med hr. Nielsen eller fru Jørgensen, som jo mærker forringelserne på egen krop, konkluderer sektorformanden.

Grafik: FOA

Lille stigning på landsplan

FOAs undersøgelse viser også, at på landsplan er antallet af hjemmehjælpstimer visiteret til personer over 65 år faldet med 3,6 millioner timer siden 2011, men i 2020 og 2021 er der sammenlagt en mindre stigning i hjemmehjælpstimer på 1,8 procent, svarende til befolkningsudviklingen, men altså med store kommunale forskelle, hvor Stevns ifølge FOA bonner ud.

– Ældreområdet mangler både medarbejdere og økonomi. Vi har brug for at bruge de hænder, vi har, klogere. Vi skal omorganisere ældreområdet, så medarbejderne i højere grad får indflydelse på deres arbejdsdag og sat deres faglighed i spil. Det vil også gøre det mere attraktivt, mindske sygefravær og øge områdets ry og rygte. Og så kommer vi ikke udenom, at området skal tilføres flere midler, fastslår Torben Hollmann.

Skriv en kommentar