(Last Updated On: 26. april 2017)

Nej, siger formanden for Stevns Social- og Sundhedsudvalg

Stevns: Udgifterne per ældre over 80 år er faldet i 81 danske kommuner. I takt med at der kommer flere ældre, er det derfor ikke sikkert, at den enkelte borger vil kunne mærke regeringens værdighedsmilliard og klippekortsordning.

Vi bliver ældre

Danmarks statistik viser, at antallet af ældre over 80 år er steget med 2,4 procent fra 2016 til 2017. Alligevel er der nulvækst i de kommunale budgetter til pleje af ældre og handicappede.

Hele 81 kommuner har budgetteret med færre penge per borger over 80 år i 2017 sammenlignet med året før, selv når regeringens værdighedsmilliard og klippekortsordning er medregnet i budgetterne.

Det viser en kortlægning, som FOA har lavet på baggrund af kommunernes egne indberetninger til Danmarks Statistik.

Stevns på bundplads

Stevns Kommune plejer sædvanligvis at være pænt placeret i opgørelser om kommunale ydelser og service. Men ifølge FOA’s undersøgelser gælder det ikke på ældreområdet.

Stevns har en tilvækst af ældre over 80 år på 5,7 procent, men samtidig er udgiften til den gruppe ældre faldet med 8,3 procent, og generelt for ældre skåret med tre procent.

Nabokommunerne Faxe og Køge har begge en tilvækst af ældre i aldersgruppen 80+ på 3,6 procent, og begge kommuner har øget udgifterne til ældrepleje. De to kommuner får pæne placeringer i statistikken, hvorimod Stevns får en bundplads på landsplan.

Prioriterer de ældre

Formanden for Stevns’ Social- og Sundhedsudvalg, Thor Grønbæk, oplyser, at kommunen som udgangspunkt ikke har sparet på serviceniveauet i 2017 til 80+ aldersgruppen, og at det er et område, som udvalget følger tæt.

– Vi har på Stevns i mange år prioriteret områder som genoptræning, demens og tandpleje, og med det formål at sikre, at vores ældre og handicappede i aldersgruppen 80+ får en så god livskvalitet som overhoved muligt, udtaler Thor Grønbæk, og peger på, at Sundhedscentret i Hårlev er et godt bevis på en god investering, der båder gavner borgere og kommunekassen.

Behov for mere omsorg

Sektorformand i FOA Karen Stæhr finder udviklingen på landsplan problematisk:

– Antallet af ældre er stigende, og flere og flere lider af demens. Det har fremskrivningerne vist i mange år. Borgerne kræver altså en større opmærksomhed og pleje. Derfor er der behov for flere timer og flere ansatte i ældreplejen, siger Karen Stæhr.

Hun opfordrer kommunerne til at lære af hinanden, så ældreplejen kan blive styrket.

Regionen skal samarbejde

Stevns Kommunes socialudvalgsformand tilslutter sig, at kommunerne skal blive bedre til at vidensdele på tværs.

– Der er så mange opgaver vi kunne løse i fællesskab og det er en opgave, som der for tiden arbejdes med i Regionen, hvor netop “klyngesamarbejde” bliver et fokuspunkt, slutter Thor Grønbæk. sky

FOA-Fakta: Stevns Kommune og ældreplejen:

  • Udvikling i udgifter til ældrepleje pr. 80+ årig: -8.3%
  • Udgifter til ældrepleje pr. 80+ årig i 2017: 140.756 kr.
  • Udvikling i udgifter til ældrepleje: -3.0%
  • Udvikling i antal 80+ årige: 5.7%
  • Placering ud af de 98 kommuner i 2016 (udg. pr. 80+ årig): 93
  • Placering ud af de 98 kommuner i 2017 (udg. pr. 80+ årig): 94

Kilde: FOA og Danmarks Statistik

 

Skriv en kommentar