(Last Updated On: 23. marts 2020)

Corona-virus: På torsdag den 26. marts er der kommunalbestyrelsesmøde i Stevns Kommune, og selvom der i øjeblikket er udstedt forbud mod forsamlinger over 10 personer, kan mødet godt gennemføres. Kommunerne har nemlig fået tilladelse til at gennemføre politiske handlinger, herunder gennemførelse af kommunalbestyrelsesmøder for en større kreds end 10 personer.

For at undgå smittefare har man i Stevns Kommune dog valgt, at mødet afholdes digitalt, således at kommunalpolitikerne kan vælge enten at møde op eller istedet at deltage ved at sidde derhjemme ved deres respektive computere med webkameraet tændt.

– Vi planlægger at gennemføre mødet som en kombination af et video- og telefonmøde og et møde, hvor få medlemmer kan møde fysisk frem. Dette afgøres af det enkelte medlem, oplyser kommunaldirektør Per Røner.

Live streaming

Borgere og presse må til gengæld ikke møde fysisk op og deltage på mødet. Men da den åbne del af kommunalbestyrelsesmøder pr. definition altid er offentlig skal mødet på torsdag transmitteres, så man som borger alligevel kan følge med.

– Derfor planlægger vi at live streame mødet. Hvordan det rent teknisk kan lade sig gøre, er vi ved at undersøge. Vi vender tilbage i næste uge med et link, som man kan klikke ind på, hvis man vil følge mødet på sikker afstand, siger kommunaldirektør Per Røner.

Punktet ’spørgetid’ er taget af dagsordenen.

Kommunaldirektøren oplyser, at Stevns Kommune har prioriteret at gennemføre torsdagens møde, da mange af de sager, der skal behandles, drejer sig om frigivelse af midler til for eksempel mindre bygningsmæssige forbedringer, opgradering af daginstitutionerne, it-struktur, vedligeholdelse af kommunale bygninger, energiforbedringer med ved. Sager, der aktuelt har ekstra stor betydning for erhvervslivets økonomi og deres ansatte. En frigivelse af pengene gør det samtidigt muligt at få ordnet nogle af tingene i en tid, hvor bygningerne i forvejen står tomme.

Et af punkterne på den åbne dagsorden er en orientering om de særlige tiltag, som kommunen har iværksat for at afbøde coronakrisens virkninger.
sky/rmh

Skriv en kommentar