(Last Updated On: 3. april 2020)

Deltagerne vinkede hjemme fra deres stuer. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Corona: Meget er anderledes i disse corona-tider, nye forholdsregler bliver taget og andre måder at gøre tingene på bliver fundet. Også i Stevns kommune, hvor der torsdag aften i sidste uge var debut med livestreaming af kommunalbestyrelsesmødet.

For at undgå fysisk kontakt var hovedparten af de 19 kommunalpolitikere blevet hjemme på deres egen matrikel, hvor de bag en computerskærm med kamera og mikrofon var koblet op til mødet. En enkelt politiker, Mogens Hansen (S), deltog via en telefonforbindelse hjemmefra, mens Ellen Knudsen (K) havde indfundet sig på rådhuset, hvor hun var blevet installeret i ’eget’ kontor. Kommunaldirektøren og borgmester Anette Mortensen (V) var ligeledes mødt op på rådhuset, og de sad i behørig afstand i det krisestabsrum, der er blevet indrettet.

Også pressen, undertegnede inklusiv, fulgte mødet fra computerskærm, og lidt over kl. 18.00 gik den åbne del af mødet i gang. Borgmesteren tonede frem på skærmen, ringede med klokken og bød alle velkommen. Herefter skiftede skærmen til et ’fællesbillede’ med alle politikere, som vinkede ud til ’seerne’ hjemmefra deres stuer.

Kommunaldirektøren og borgmesteren ledte mødet fra et kontor på Rådhuset i Store Heddinge. (Foto: Stevns kommune)

Mere end 100 fulgte med

Det gik i det store og hele rigtig godt, det godt 1½ time lange møde, som alle interesserede borgere kunne følge på kommunens facebookside.

Øverst i venstre hjørne af skærmen kunne man følge antallet af seere, som startede på 64 og stille og roligt steg i antal. På et tidspunkt – det var under behandlingen af punktet 343 ’Budgetoverførsler fra 2019 til 2020 vedrørende drift’ – var der 105, som fulgte mødet.

Der kom løbende ’likes’ og røde hjerter fra borgerne, og enkelte skrev i feeded ved siden af livetransmission deres kommentarer og spørgsmål undervejs, på hvilke de hurtigt fik svar fra kommunens kommunikationsafdeling. Til gengæld var sidste punkt på den åbne dagsorden, som ellers altid er ’spørgetid for borgerne’ ikke en del af aftenens møde.

Disciplinen blandt mødedeltagerne var god, og teknikken fungerede godt, så man fint kunne se deltagerne og høre, hvad der blev sagt. Kun hjemme hos Jan Jespersen (EL) var der knas med lyden, hvorfor det var svært at høre hans indlæg.

Samtlige punkter blev behandlet i en god og konstruktiv tone, og som vanligt blev mødet afsluttet med en opsummering fra kommunaldirektør Per Røner, der gennemgik dagsordenen punkt for punkt med afstemningsresultater og eventuelle protokolleringer.
rmh

Skriv en kommentar