(Last Updated On: 7. februar 2019)

Fra venstre ses: Flemming Petersen, Anette Mortensen, Line Krogh Lay, Steen S. Hansen og Mikkel Lundemann Rasmussen. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Store Heddinge: Stevnshallen, der blev indviet i 1967, har lagt halgulv til mange kampe, opvisninger, fester og mange andre små som store begivenheder. Men den er slidt, og nu får den gamle hal snart sin afløser.

– Det har været et brændende ønske med en ny hal i Store Heddinge gennem mange år, men der er mere end bare en hal i spil. Vi udarbejder en helhedsplan for hele området, forklarede borgmester Anette Mortensen (V) på et pressemøde onsdag eftermiddag i Stevnshallen.

Her fremlagde politikere fra flertalsgruppen den planlagte proces for en langsigtet helhedsplan for såvel den nye hal som det omkringliggende område. På pressemødet var desuden deltagelse af udvalgsformand i Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme, Mikkel Lundemann Rasmussen (K), gruppeformand for Socialdemokratiet, Steen S. Hansen, udvalgsformand for Plan, Teknik og Miljø, Flemming Petersen (V) samt Line Krogh Lay (R).

Der skal tænkes langsigtet

Et vigtigt kriterie ved udarbejdelse af planen er, at den skal være langsigtet og tage højde for fremtidig udvikling af området:

– Helhedsplanen udmøntes ikke nødvendigvis på én gang, men det hele skal tænkes ind fra starten af, så der ikke bliver lavet noget nu, som vil komme til at spænde ben for fremtidig udvikling , forklarede Line Krogh Lay.

Såsom overvejelser omkring placeringen af selve hallen ift. eksisterende anlæg. Hvor parkeringsområderne kan være? Skal der være et cafeteria, og hvor placeres det bedst?  Muligheden for etablering af stiforløb med løbe- og bevægelsesmuligheder. Brug af byggeaffald til aktivitetsbjerge. Rekreative områder, regnvandsbassiner, og klimatilpassede løsninger var blandt nogle af de tanker, som politikerne havde gjort sig.

– Vi ser også gerne, at man tænker svømmehallen og vandrehjemmet ind i helhedsplanen. Og gerne også, at en kommende daginstitution bliver bygget i området, så børnene kan bruge faciliteterne, sagde Steen S. Hansen.

– Tilkørselsforholdene skal også tænkes ind. På et senere tidspunkt kan der blive tale om at anlægge en ny vej, så man undgår at køre igennem byen for at komme til hallen, sagde Flemming Petersen. Der var dog ingen bud på, hvor en eventuel ny vej kan placeres.

Borgermøde

Udvalg har sammen med hal-lederne allerede været afsted på inspirationstur, hvor de både fik input med hjem til, hvordan man ikke skal gøre det, og gode idéer, bl.a. om gode og kreative måder at sammensætte og skabe rum på.

Næste milepæl i projektet er afholdelse af et borgermøde onsdag aften i næste uge, hvor borgere og foreninger kan komme med deres input og idéer til den nye hal, og til det omkringliggende område, der inkluderer både Munkegårdsparken, vandrehjemmet og boldbanerne.

Den nye hal skal bygges indenfor det område, som på tegningen er markeret med sorte stiplede linjer. Det bliver ikke nødvendigvis med samme placering som der, hvor Stevnshallen ligger i dag.

– I marts besluttes hallens placering, i efteråret kommer udbudsmaterialet. Der vil være en høringsperiode, og så forventer vi at byggeriet går i gang i april 2020, oplyste Mikkel Lundemann Rasmussen.

Hallen forventes at stå klar til brug i august eller september 2021.

Kortudsnit, de sorte stiplede linjer omkranser det område, som der skal udarbejdes en helhedsplan for. (Kort: Stevns Kommune)

Der er over de næste tre år afsat godt 27 millioner kroner til en ny hal, heraf 1,1 million kroner i indeværende år, som skal bruges til at udarbejde en helhedsplan for en ny hal og det omkringliggende område.

Renovering af den eksisterende hal har tidligere været nævnt som en mulighed, men undersøgelser har vist, at det vil blive alt for dyrt – både at renovere og at drifte.

Tilmelding den 10. feb

Borgermødet afholdes onsdag den 13. februar kl. 19-21.30 i Stevnshallen på Parkvej 2.

Tilmelding er nødvendig og skal ske senest den 10. februar. Man kan tilmelde sig her.

På mødet vil der også være information om  igangsættelse af  planprocessen med lokalplan og kommuneplantillæg for den nye hal.

Har man ikke mulighed for at deltage på borgermødet, er man velkommen til at sende input til udvikling@stevns.dk, med ’Ny Stevnshal’ som emne.
rmh

 

 

 

Skriv en kommentar