(Last Updated On: 16. oktober 2017)

Af: Jan Herskov, kandidat til Region Sjælland for Dansk Folkeparti

Gennem de sidste 20 år er antallet af psykiatriske sengepladser i Danmark halveret. Det betyder, at mange, som lider af psykiske sygdomme ikke kan få den nødvendige hjælp, som de har brug for.

Det er hverdag, at politiet kører ud til psykisk syge og får dem kørt til psykiatriske akutmodtagelser, men det er også hverdag, at de psykisk syge får en samtale og noget medicin og bliver sendt hjem igen eller får en enkelt overnatning på psykiatrisk hospital og bliver sendt hjem med en blisterpakke og besked på at huske at tage deres medicin, hvilket mange af dem ikke gør, når de selv føler, at de er raske nok til at lade være.

Det er en uværdig tilværelse for de psykisk syge, og det er selvfølgelig helt urimeligt både over for de syge, men også overfor deres familie og nærmeste.

Det betyder også, at mange bliver sendt hjem til psykiatriske bosteder i stedet for at være indlagt på et psykiatrisk hospital. Det betyder, at de psykisk syge kan være udadreagerende og farlige overfor personalet på bostederne.

Der er mange psykisk syge, som ville have godt af at bo på et psykiatrisk bosted, hvor der var personale omkring dem, som kan give dem en værdig og udholdelig tilværelse i stedet for at bo i egen bolig, hvor de har svært ved at fungere ordentligt.

Der skal simpelthen mere fokus på de psykisk syge. Der skal flere sengepladser. Der skal mere personale på behandlingsinstitutionerne, og der skal langt mere fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed for personalet på psykiatriske bosteder og hospitaler.

Den psykiatriske politik gennem mange år har slået fejl, og det vil Dansk Folkeparti lave om på.

Stem personligt.

Jan Herskov
Kandidat til Region Sjælland
Dansk Folkeparti

 

Skriv en kommentar