(Last Updated On: 14. juni 2021)

Sådan lyder vurderingen af folketingsbeslutning, som kan medføre slamforurening af havet langs Stevns.

Bag smilet på Michael Løvendal Kruse gemmer sig vrede mod Folketingsbeslutningen om Lynetteholms »salamimetode«, som først laver en rammelov, som der ikke kan klages over og så åbner for at man »snører« Østersøen til med forurening. (Foto: Klaus Slavensky)

Miljø: Formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Michael Løvendal Kruse, raser over Folketingets beslutning den 4. juni i år om lov til anlæg af Lynetteholm i København, der kan medføre, at tonsvis af forurenet jord dumpes nær kystlinjen på Stevns.

– Nogen kalder det blæver, de såkaldte klappladser, som skal udgøre et ”depot” for forurenet slam fra det kommende byggeri i Københavns. Det vil medføre et kvælertag på Østersøen. Jeg fatter ikke, at det er lykkes København at få staten til at være håndlanger og tage ansvaret for et forureningsprojekt, som skyldes århundredes industrialiseringsdårskab, lyder reaktionen fra Michael Løvendal Kruse.

Protester overhørt

Allerede i marts måned modtog Folketingets Transportudvalg disse ord fra Danmarks Naturfredningsforening (DN):

”I Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger langs kysten ud til Øresund er vi dybt bekymrede over projekt Lynetteholmen. Det gælder både den nye anlægslov, der er på vej, og den mangelfulde miljøvurdering, der ligger til grund for anlægsloven. Derfor anbefaler vi, at hele projekt Lynetteholmen grundigt genovervejes.”

Udkommet blev, at et flertal i Folketinget overhørte foreningens appel, og det vækker vrede hos en af forfatterne bag henvendelsen, DN’s lokalformand på Stevns, Michael Løvendal Kruse.

– De potentielle konsekvenser vil bl.a. betyde blokering for vandgennemstrømning, og de heraf afledte negative påvirkninger af havmiljøet i såvel Øresund som Østersøen. Det vil påvirke på ålegræsområder, som er af væsentlig betydning for miljøet i Øresund, og den formindskede vandgennemstrømnings påvirkning af Natura 2000-områder ved Saltholm, Falsterbo og Stevns Rev og på den kritisk truede bestand af Østersømarsvin, mener Michael Løvendal Kruse.

»Komplot mod Stevns«

Den lokale naturfredningsformands udfald mod København og Folketinget modsvares af hans ros til Stevns Kommune.

– Vi har haft en meget god samarbejdsproces, som også kan se hvor kompleks det hele er, med både vindmølleparker og så slamdumpningen. Det ligner et komplot mod kommuner i Køge Bugt-området, siger Michael Løvendal Kruse.

”Men hvad kan man gøre? Nu ligger der jo en lov?”

– Vi har sendt en klage til brugerklagenævnet i EU-Kommissionen, fordi det bl.a. skader miljø og truede dyrearter som marsvin. Resultatet kan blive et død Øresund og et forgiftet miljø. Men EU kan udstikke bøder i milliardklassen og erklære folketingsbeslutningen for ulovlig, lyder hans forhåbninger.

Derudover anbefaler DN afdelingerne langs Øresund, at der oprettes et overordnet, uafhængigt havekspertorgan, der har et helhedssyn på Øresund og Østersøen som et sammenhængende havområde, og som har overblik over – og forholder sig til – den kumulative miljømæssige effekt af samtlige større projekter, der ønskes gennemført i havområdet.
sky

Skriv en kommentar