(Last Updated On: 3. juni 2022)

Stevns borgmester er glad på havmiljøets vegne

Fælles fodslag blandt kommuner har stoppet dumpning af forurenet slam i Køge Bugt. (Foto: Palle Bendsen/Noah)

Natur: Et politisk flertal i Folketinget vil stoppe dumpning af slam fra den kunstige halvø Lynetteholm i Køge Bugt.

Det bekræftes af sn.dk og DR. Flertallets aftale er endnu ikke endelig, men alt tyder på at det er slut med dumpning af forurenet slam i Køge Bugt.

”Grundlag mangelfuldt”

Borgmester Henning Urban Dam (S) hilser beslutningen velkommen med store tilfredshed.

Stevns’ borgmester har sammen med 7 andre borgmestre i kommuner langs Køge Bugt, gennem flere måneder lagt et stor pres på både Folketinget, Københavns Kommune og By & Havn, der er det udviklings- og driftsselskab, som står bag projektet med Lynetteholm.

Det udgravede slam fra Lynetteholms anlægsarbejde skal i stedet indbygges i projektets første del, hvilket medfører at fase 2 af Lynetteholm-projektet udskydes med et år. Det politiske flertal er desuden enige om at der skal anvende en anden metode til etableringen af jorddepotet på Lynetteholm, som er billigere.

– Det er en rigtig fornuftig beslutning, fordi grundlaget for det hidtidige forløb var mangelfuldt, lyder det fra Henning Urban Dam.

Borgmesteren er også glad for at forløbet med det politiske pres har givet gevinst, og Køge Bugt-kommunerne mødes igen i slutningen af juni for at fortsætte samarbejdet.

Læs også: Klima- og naturforeninger vil have en havnaturpark 

Flere opgaver

Stevns’ borgmester ser den relativt hurtige kovending om dumpningen, som et eksempel på, at hvis man er vedholdende og mange nok, så kan urimelige projekter stoppes.

– Det lykkes os at rette opmærksomheden på vilkår som er med til at slå bugten ihjel. Det var borgere på Stevns, som først gjorde os opmærksom på situationen, og med Stevns Kommune i spidsen, der tog kontakt med Køge, fik vi 7 kommuner med, og Dragør er parat til at deltage i det tværkommunale område, siger Henning Urban Dam.

Men selv om Lynetteslammet er stoppet, er der fortsat mange andre miljøforhold, som er på den politiske dagsorden.

– Vi arbejder på et bedre havmiljø, og håber at kunne påvirke Folketingets arbejde med den kommende havmiljøplan ved at få Køge Bugt med, understreger borgmesteren og fortsætter:

– Måske kan vi endog få etableret en naturhavpark, men beskyttelsen skal genoprettes og forbedres. Der er bl.a. Køge Bugt Stenrev, og der er f.eks. problemet med udledning af spildevand i Køge Bugt, og med sandsugningsproblemet, der simpelthen slår bugten ihjel. Vi skal arbejde for et bæredygtigt og skånsomt fiskeri, og også se på hele den rekreative del, slutter Henning Urban Dam.

Skriv en kommentar