(Last Updated On: 17. februar 2020)

Kollektiv trafik:
To af Folketingets medlemmer blander sig nu i debatten om Østbanens fremtid.

Det er Jacob Jensen fra Venstre og Zenia Stampe fra Radikale Venstre.

Jacob Jensen: Togpassagerer og bilister på Stevns
har brug for, at regeringen speeder op

Skinnerne på Østbanen er nedslidte, og togbanen har brug for en stor renovering. Spørgsmålet er, om det kan betale sig at udskifte de nedslidte skinner, eller om det giver bedre mening at rive dem op og lave en form for direkte busrute ovenpå, et såkaldt BRT-system (Bus Rapid Transit). Det er vi ved at undersøge i Region Sjælland sammen med Transportministeriet. Vi har nemlig igangsat en analyse af potentialer og muligheder for at anlægge en grøn BRT-løsning i Østbanens tracé.

Mens vi venter på analysens resultater, er det vigtigt for mig, som folkevalgt repræsentant i området, at understrege, at Stevns ikke skal være prøveklude for en ny, smart trafikløsning. Det er essentielt, at vi trækker på andres erfaringer, når vi skal vælge løsning, så vi ikke begår katastrofale fejl, ligesom med indkøbet af IC4-togene. Samtidig vil Venstre kræve, at der kommer mindst lige så god service på strækningen, som der er i dag, uanset om løsningen bliver nye skinner eller BRT.

Men vi ikke kan heller ikke vente alt for længe. Det haster at få styr på Østbanen, og det skal virke med det samme.

Selvom der er behov en stærk, forbedret kollektiv trafik på Stevns, er der også stadig brug for at styrke infrastrukturen for bilister. Da Venstre sad i regeringen, besluttede vi, sammen med de andre regeringspartier og Dansk Folkeparti at igangsætte en række infrastrukturprojekter, herunder anlæg af en vejforbindelse fra Sydmotorvejen til Stevns. Borgerne i området havde længe efterlyst en bedre vejforbindelse, så derfor afsatte regeringen og DF 578 mio. kr. til at styrke den lokale trafik.

Men efter Socialdemokratiet har overtaget regeringsmagten, har de parkeret planerne på ubestemt tid. De vil hverken sætte dato, måned eller år på, hvornår de indkalder til forhandlinger om en ny infrastrukturplan. Så bilisterne på Stevns kan godt regne med at holde i kø længe endnu. Det, mener vi i Venstre, er dybt kritisabelt.

Derfor beder jeg regeringen om at styrke infrastrukturen på Stevns på den bedst mulige og hurtigste måde, både for togpassagerer og bilister.

Socialdemokratiets tidligere transportordfører, Rasmus Prehn, udtalte selv for et år siden, at “Dagligt kæmper børnefamilier med trængselsproblemer, der stjæler deres sparsomme tid sammen. Og virksomheder overvejer at flytte, fordi vi ikke kan levere den infrastruktur, erhvervslivet har brug for”. Så hvorfor trykker regeringen ikke speederen i bund?

(Foto: FT/Steen Brogaard)

Jacob Jensen (V)
Næstformand i Region Sjælland og medlem af Folketinget

Zenia Stampe: Transportministerens BRT-undersøgelse
er et dødskys til Østbanen

I flere måneder har vi forsøgt at engagere transportministeren i den akutte situation på Østbanen.

Men nu, hvor det endelig er lykkedes, ville vi næsten hellere have været det foruden. For ministerens BRT-undersøgelse er jo bare en ny måde at forsøge at smyge sig uden om ansvaret.

Lad mig derfor starte med at sige det helt klart: I Radikale Venstre mener vi på ingen måde, at BRT er en acceptabel løsning. Hverken på Østbanen eller på landets øvrige lokalbaner for den sags skyld. Vores lokalbaner er livsnerven i mange mindre samfund, og det er fuldstændigt udelukket, at de skal erstattes af busser. Derfor har vi ikke tænkt os at bruge mere tid på at diskutere BRT.

Vi er til gengæld slet ikke færdige med at diskutere Østbanen og det investeringsansvar, der retteligt påhviler staten. For selvom transportministeren flere gange har forsøgt at svare udenom, så peger pilen stadig på ham.

Det er egentligt meget enkelt: Regionen kan som bekendt ikke inddrive skatter og får derfor penge af staten til at løfte sine opgaver. En af opgaverne er af drive og vedligeholde lokalbanerne. Men det statslige investeringstilskud, som regionen hvert år modtager til at investere i banerne, er fastlagt for tyve år siden på baggrund af en vurdering af investeringsbehovet i 2000-2009. Men vi skriver nu 2020, og skinnerne på Østbanen har for længst overskredet deres udløbsdato.

Staten burde have opdateret investeringstilskuddet i takt med, at skinnerne ældedes og nærmede sig en udskiftning. Men det er ikke sket, selv om der er udarbejdet grundige rapporter om det efterhånden skrigende behov. Det er her, hunden ligger begravet.

Det er utroligt, hvordan den ene transportminister efter den anden har forsøgt at tie ansvaret bort. Jeg har derfor fuld forståelse for, at det i første omgang har glædet regionsrådet i Region Sjælland, at en en transportminister endelig har engageret sig i Østbanen og derved vedkendt sig et ansvar.

Men når vi ser på det konkrete forslag til løsning, så er det tydeligt, at det ikke handler om at tage ansvar – men derimod om at fralægge sig ansvar. For hvad går BRT i grunden ud på? Jo, det går såmænd ud på at trylle de skinner væk, som ministeren og staten har et ansvar for af finansiere renoveringen af. Et dødsstød forklædt som en håndsrækning. Den hopper vi ikke på.

I den radikale folketingsgruppe vil vi derfor i stedet fortsætte med at lægge pres på regeringen for at tage ansvaret for landets lokalbaner på sig. Vi vil gøre det i form af spørgsmål til transportministeren og indenrigsministeren. Vi vil gøre det i forhandlingene om regionernes økonomi. Og vi vil gøre det i de kommende forhandlinger om en ny infrastrukturaftale. Enhver given lejlighed må benyttes til at kæmpe for Østbanen og landets øvrige lokalbaners overlevelse.

(Foto: FT/Steen Brogaard)

Zenia Stampe,
MF, Radikale Venstre

 

Skriv en kommentar