(Last Updated On: 19. december 2019)

Folketingspolitiker Brigitte Klintskov Jerkel (K) var mødt op på Hårlev Station mandag morgen for at tale med nogle af de togpassagerer, der benytter Østbanen.

Østbanen: På Christiansborg arbejdes der i øjeblikket for at samle en tværpolitisk gruppe af folketingsmedlemmer, som vil arbejde for, at der kommer en løsning på den omfattende sporrenovering, som er nødvendig for Østbanens fortsatte drift.

Det er den konservative folketingspolitiker, Brigitte Klintskov Jerkel, som har taget initiativ til at samle nogle af sine kolleger valgt i Sjællands Storkreds. Udover Brigitte Klintskov Jerkel er følgende politikere inviteret: Rasmus Horn Langhof (S), Tanja Larsson (S), Eva Flyvholm (EL), Bertel Haarder (V), Rasmus Nordgvist (ALT) og Zenia Stampe (R)

– Det er vigtigt at få sat Østbanen på dagsordenen nu, for det er en hastesag, og jo flere vi er, jo stærkere står vi, siger Brigitte Klintskov Jerkel, der endvidere af flere omgange har stillet §20- spørgsmål om Østbanen til transportminister Benny Engelbrecht (S).

Uddelte flyers på Hårlev St.

Brigitte Klintskov Jerkel var også på barrikaderne for de sjællandske togrejsende i 2015, dengang Tølløsebanen var i fare for at blive lukket.

– Dengang lykkedes det at finde pengene, så Tølløsebanen blev bevaret. Det kan det også med Østbanen, siger hun.

Mandag morgen den 16. december, den første almindelige hverdag med den nye køreplan, kunne togpassagerne møde folketingspolitikeren på Hårlev Station, hvor hun mellem kl. 6 og 8 stod på stationen og delte flyers ud til passagerne.

På flyeren lover Brigitte Klintskov Jerkel at kæmpe for Østbanens bevarelse og for at arbejde for, at der bliver afsat penge til nye skinner.

Samme eftermiddag nåede hun at overvære den første halve time af ’Borger- og Politikermødet om Østbanen’, der blev afholdt på Hårlev Kro, inden hun måtte drage videre til et andet møde.

Onsdag den 8. januar er der planlagt møde i den nye tværpolitiske gruppe på Christiansborg. Her skal det drøftes, hvordan de i fællesskab kan sikre, at der kommer en løsning på Østbanens nedslidte skinner.
rmh

Hvad er et §20-spørgsmål?

Et folketingsmedlem kan stille skriftlige spørgsmål direkte til en minister til skriftlig besvarelse og i sit eget navn.

Spørgsmålene kaldes §20-spørgsmål, fordi de stilles i henhold til § 20 i Folketingets forretningsorden. §20-spørgsmål skal angå ministerens holdning. Ministeren skal svare inden for seks hverdage.

  • Man kan på Folketingets hjemmeside se alle de §20-spørgsmål, der er blevet stillet samt svarene herpå.
  • Webadressen er: ft.dk/da/dokumenter/dokumentlister/paragraf_20_spoergsmaal
  • Søger man på ’Østbanen’, fremgår det, at også Radikales Zenia Stampe har stillet spørgsmål om Østbanen til transportministeren.

Skriv en kommentar