(Last Updated On: 16. april 2018)

Stevns: Stevns Kommune gennemfører forårsrengøring og holder affaldsuge fra den 16. til 22. april. Ugen igennem er der fokus på affald og oprydning.

Det sker blandt andet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Stevns.

– Det er vigtig, at få sat fokus på problemet med affald i naturen. Affald er en vigtig resurse som skal genbruges og ikke ligge i naturen. Ud over at det ikke er pænt, så er affald til stor skade for dyrelivet og miljøet, og det kan for nogle typer affald tage millioner af år at blive nedbrudt, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening Stevns Michael Løvendal Kruse.

Danmarks Naturfredningsforening Stevns står i affaldsugen for affaldsindsamlingen ved Øststranden ved Rødvig den 22. april fra kl. 10 til 12.30. Foreningen opfordrer alle til at møde op og være med.

Der skal fejes og hapses

I løbet af ugen vil Materielgården være i gang med fejemaskiner og oprydning rundt omkring i kommunen. Der bliver også tid til hapsning af affald i rabatter på større veje, beplantning med stedmoder og udskiftning af skilte.

Naturvejlederen rykker også ud og tager i ugens løb rundt til kommunens skoler for at fortælle eleverne om affald i naturen og nedbrydningshastighed.

Tilmelding til indsamling søndag den 22. april foregår til Irene pr. mail: irene-see@stevns.dk.

Konkurrence

Bliv den reneste landsby på Stevns

Vær med i konkurrencen mellem kommunens landsbyer om at være ’Den reneste landsby’.

 

  • Argo opstiller to containerne, med inddeling til forskelligt affald, som i ugens løb vil cirkulere rundt i de stevnske landsbyer, så du kan komme af med dit affald.
  • Følg med på stevns.dk og kommunens Facebook-side for at få mere information om, hvornår containerne kommer til din landsby.

 

Skriv en kommentar