(Last Updated On: 21. december 2017)

Stevns: Så er forbrugerrepræsentanterne fundet til Stevns Spildevand. To politiske kommunalvalgskandidater, der ikke opnåede valg til kommunalbestyrelsen, fik revanche.

Alle blev valgt

Fra den 4. december til den 10. december blev der afholdt forbrugervalg i KLAR Forsyning, hvor der skulle findes to forbrugerrepræsentanter og en suppleant til Stevns Spildevand.

Der var i alt tre kandidater, der stillede op, og valget resulterede i en bestyrelsespost til Venstres Bjarne Bladt Hansen og Socialdemokratiets Leif Nielsen, mens tidligere kommunaldirektør i Vallø, Jan Østerskov Hansen, blev valgt ind som suppleant.

De valgte kandidater indgår i bestyrelsen pr. 1. januar på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Der blev i alt afgivet 289 stemmer. Det svarer til en stemmeprocent på 2,7 procent.
sky

 

Skriv en kommentar