(Last Updated On: 20. december 2021)

Stevns: KLAR Forsyning har i år afholdt forbrugervalg 2021 på vegne af vandselskaberne i forsyningssamarbejdet.

Jan Østerskov Hansen er en af de to nye forbrugervalgte medlemmer af Stevns Spildevands bestyrelse.

Forbrugervalget 2021 er nu afsluttet i Stevns, og de to forbrugerrepræsentanter, som indtræder i bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S fra 1. januar 2022, er fundet.

Lokale bestyrelseskræfter

Fra den 1. september til 22. oktober 2021 kunne interesserede stille op som kandidat til forbrugervalg 2021. Her valgte to kandidater at stille op til bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S: Anders Buchardt Møller-Hansen (Store Heddinge) og Jan Østerskov Hansen (Strøby Egede).

Da antallet af kandidater ikke overstiger det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges til bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S, er de to kandidater valgt direkte ind i bestyrelsen i henhold til valgregulativet. Både Anders Buchardt Møller-Hansen og Jan Østerskov Hansen er allerede i dag en del af bestyrelsen for Stevns Spildevand A/S.

– Bestyrelsen i Stevns Spildevand A/S har ansvaret for at udstikke den fremtidige retning for selskabet – og den retning kan de forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer være med til at præge. Jeg ser frem til samarbejdet med de forbrugervalgte om selskabets udvikling, siger adm. direktør i KLAR Forsyning, Line Hollesen.
sky

Skriv en kommentar