(Last Updated On: 15. februar 2021)

Selvom der både er is og sne – som her på gadekæret i Lille Heddinge – er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at isen er sikker at færdes på. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Vinter: Det har været bidende koldt i starten af februar, og mange steder frøs mindre søer, gadekær og dele af Tryggevælde Å til.

Men selv om isen frister og mange får uro i skøjtefødderne, så er færdsel på isen forbudt i Stevns Kommune.

Eget ansvar og risiko

Flere tv-stationer har haft nyheder om, at bare isen er minimum 13-15 cm tyk, så er sikkert at færdes på isen, og i flere kommuner måler man dagligt tykkelsen, og sætter skilte op om det er tilladt at færdes på isen eller ej.

Det gør man ikke i Stevns Kommune, her er det som udgangspunkt forbudt.

– Når der kommer hård frost i en periode kan der komme is på mange af vandområderne i kommunen. Det kan være ved kyststrækningen, søer og gadekær. Men selvom isen ser solid ud, kan det være livsfarligt at færdes på den, lyder det fra Henrik Hedegård Pedersen, som er leder af kommunens Vej & Materielgård.

– Det samme gælder Tryggevælde Å, hvor der trods overfladeis er megen gennemstrømning, så pludselig kan der være en våge, siger han og oplyser, at Stevns Kommune sætter ikke forbudsskilte op ved kommunens vandområder.

– Dette er dog ikke ensbetydende med, at det er ufarligt at færdes på isen, understreger han.

Der er ikke som i andre kommuner nogen som kører ud og kontrollerer isen, ligesom der heller ikke sættes skilte op. Til gengæld er al færdsel på isen i Stevns Kommune således forbudt og eventuel færdsel sker på eget ansvar og risiko, fremgår det af opslag på både Stevns Kommunes Facebook og hjemmeside.

Politiet advarer

Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man weekenden igennem sendt mange patruljer rundt til åer, søer, kyststrækninger ol.

– Vi vil gerne appellere til borgernes sunde fornuft. Det er forbundet med alvorlig risiko at færdes på isen, hvis den ikke er sikker – og man risikerer at bringe sig selv og sine børn i fare for at komme alvorligt til skade og i værste fald miste livet. Hvis man ryger igennem og ind under isen ude på fjorden eller i en sø, er der en stor sandsynlighed for, at man ikke kommer op igen i live. Med de meget lave temperaturer går kroppen nærmest øjeblikkeligt i chok, og det er en fuldkommen unødvendig risiko at løbe, siger vicepolitiinspektør Bjørke Kierkegaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

De kommende dage lyder meldingen på både tø- og frostvejr, hvilket gør isen endnu mere farlige og usikker at færdes på.

Såfremt politiet iværksætter redningsaktioner, og redningsberedskabet bliver kaldt ud, fordi en borger har bragt sig selv i fare ved at færdes på usikker is, kan man risikere et erstatningskrav for myndighedernes udrykning samt en bøde jf. Ordenbekendtgørelsen.
sky/rmh

Skriv en kommentar