(Last Updated On: 17. januar 2017)

Stevns: I foråret 2014 blev transportminister Magnus Heunicke og den daværende regering, samt SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, enige om at afsætte 30 millioner kroner, indtil 2018, til at give brugerne af den kollektive trafik en stærk stemme.

Dialog og viden om trafik

Det blev til Passagerpulsen i Forbrugerrådet Tænks regi, som skal varetage passagerernes interesse og samtidig gøre det nemmere for trafikselskaber og politikere at komme i dialog med og få viden om passagererne.

Faktaundersøgelser

Med Passagerpulsen har brugere af den kollektive transport i Danmark for første gang fået en samlet repræsentation over for selskaber og myndigheder

Passagerpulsens arbejde er faktabaseret, og der gennemføres årligt en lang række temaundersøgelser samt en stor national passagertilfredshedsundersøgelse. Transportministeriet har finansieret Forbrugerrådet Tænks forprojekt om Passagerpulsen.

Spørgsmål og svar

Stevnsbladet har stillet afdelingschef for Passagerpulsen, Lone Fruerskov Andersen, to spørgsmål, som hun har svaret på:

Hjælp til pendlerne?

“Hvad kan Passagerpulsen gøre for de pendlere på Stevns, som nu får ringere service og højere transportudgifter med den kollektive trafik?”

– Passagerpulsen har løbende dialog med såvel selskaber som de relevante politiske beslutningstagere. Her vil vi opfordre til, at modellen evalueres hurtigst muligt, så de skævheder, som indførelsen af Takst Sjælland har medført, især for de pendlere, som rejser langt inden for hovedstadsområdet, kan blive rettet. Priserne bør justeres, så byrderne bliver mere ligeligt fordelt.

Hvad med prishoppet?

“Er det overhovedet realistisk, at pendler- og forbrugerinitiativer, som Passagerpulsen, kan ændre på de voldsomme prisstigninger?”

– Det er en politisk beslutning, om priserne bliver ændret. Men Passagerpulsen vil fortsætte med at lægge pres på de ansvarlige, så vi kan få rettet op på skævhederne i det nye takstsystem. Og vi opfordrer pendlerne til at sende os eksempler på uretfærdigheder, som vi kan bruge i det arbejde.
sky

 

Skriv en kommentar