(Last Updated On: 19. juli 2019)

Efter de nye udlejningscykler har indtaget Stevns, er der måske endnu mere grund til at tage Cykelforbundets indberetninger om dårlige cykelforhold alvorligt.

Trafik: Der er sikkert mange som kan synge med på denne: “Så ta´r vi cyklerne frem – tramper afsted – udi det åbne land.”

Og endnu flere som faktisk svinger sig i sadlen, men ifølge en ny undersøgelse fra Cyklistforbundet er der ikke meget at juble eller synge over.

4.000 utrygge steder

Der er alt for mange steder, hvor det er utrygt at cykle.

Sådan lyder den triste konklusion, efter at Cyklistforbundet inviterede danske cyklister til at melde steder og strækninger ind, hvor de ikke føler sig trygge i trafikken. Især manglende cykelstier og utrygge kryds fylder i de knapt 4.000 indberetninger.

Også mange på Stevns

Blandt indberetninger er flere fra Stevns, og her er nogle eksempler:

“Der køres stærkt på strækningen Tingvej ved bl.a. Maglehøjvej. Der er en del sving og ingen cykelsti, derfor meget dårlige oversigtsforhold og ubehageligt at cykle. Der er lavet cykelsti i nord-sydgående retning på Stevns, men der mangler en vest-østgående cykelsti.”

“Hårlevvejen fra Endeslev til Hårlev: Manglende cykelsti, høj fart fra billister, utrygt at færdes både på gå ben og cykel. Ingen mulighed for at komme til Hårlev uden bil på en tryg måde.”

I Havnelev rapporteres der om store huller i vejen, og på Bjælkerupvej mellem Lykkebovej og Engmarksvej fremhæves:
“Smal cykelsti kun optegnet med en fult op trukket linje. Det er kun en 50 zone men der bliver kørt væsentligt stærkere. Der køre alt fra små til store biler lastbiler og traktorer, udover det er det en skolevej hvor der færdes mange børn. Og om vintern, når der er sne, bliver det bare skubbet ind der, hvor man skal
cykle, så børnene skal cykle på vejen.

Indgår i trafikplan

Formanden for Stevns Kommunes Plan- miljø og teknikudvalg, Flemming Petersen (V), siger i en kommentar, at der er ca. 40 kilometer cykelsti/cykelbaner ud af de ca. 600 km vej, som der findes på Stevns.

– Det vil sige, at det meste af vores trafik sker på veje, hvor cyklister og biler skal deles om pladsen og tage hensyn til hinanden, siger han, men genkender problematikkerne i Cyklistforbundets rapport.

– Hensyn i trafikken sker ikke altid, og følelsen af utryghed som cyklist, som den bløde trafikant, kan opstå. Problematikken i undersøgelsens nævnte steder er kendte og indgår i den netop godkendte trafikplan for Stevns kommune, der skal danne grundlag for de kommende års arbejde med trafikafvikling, herunder trafikforholdene for cyklister, slutter Flemming Petersen.

Folketinget bør hjælpe

I 2018 kom 16 pct. flere cyklister alvorligt til skade, lettere til skade eller blev dræbt i trafikken sammenlignet med 2017.

– Det går den forkerte vej med trafiksikkerheden for cyklister. Mens det bliver mere og mere sikkert at være bilist, går det den anden vej for cyklister. Sådan har udviklingen været gennem flere år, og det kan vi som samfund simpelthen ikke være bekendt, siger formanden for Cyklistforbundet, Klaus Bondam.

Han opfordrer det nyvalgte Folketing til at erkende, at problemet ikke kan løses udelukkende på kommunalt niveau.

sky

 

Skriv en kommentar