(Last Updated On: 28. maj 2019)

Velkommen til merforbrug, besparelser og ny sundhedspolitik

Centerchef Dorthe Holmboe er netop tiltrådt, og den blå opslagstavle bag hende er stadig tom, men den bliver med garanti hurtigt fyldt op, idet social- og sundhedsforvaltningen er et af kommunens tungeste fagområder.
(Foto: Klaus Slavensky)

Rådhuset: Stevns Kommune har per 1. maj fået ny centerchef for Sundhed- og Omsorgsforvaltningen.

Dorthe Holmboe er uddannet sygeplejerske, har master i ledelse MPG og har været sundheds- og ældrechef i Greve siden 2006.

Hård hånd vs varme hænder

Dorthe Holmboe er tiltrådt samtidig med, at Social- og Sundhedsudvalget må se et forventet merforbrug på 11,1 mio. kr. i øjnene, men det skræmmer ikke den nye sundhedschef.

– Ambitionen er, at få det bedste ud af det. Det er vigtigt at prioritere med hård hånd, at træffe de rigtige valg, så ressourcerne bliver anvendt mest hensigtsmæssigt siger Dorthe Holmboe.

“Hvordan harmonerer en hård hånd med varme hænder?”

– Beslutningerne skal tale ind i de overordnede visioner, og der skal satses på kvalitet, rehabilitering og nye møder at løse opgaverne på, lyder svaret.

Fastansatte frem for vikarer

De overordnede rammer er taget af politikerne, som kort fortalt vil skære vikarudgifter væk, og erstatte med ansat personale.

– Ved at skære ned på vikarforbruget overføres der penge til de fastansatte, forklarer Dorthe Holmboe.

“Så personalet skal løbe hurtigere?”

– Tværtimod. Det prioriterede indsatsområde vil betyde, at der kommer flere faste medarbejdere i stedet for vikarer, som alt andet lige vil skabe en mere harmonisk hverdag for både medarbejdere og borgere. Det vil give en besparelse i både 2019 og 2020. Og så er der områder hvor vi udsætter ansættelser, af f.eks. en psykiatrisygeplejerske, som vi godt kan skyde til næste år.

Indfører velfærdsteknologi

Dorthe Holmboe har i sine første tre uger været på rundtur på en række institutioner, som bl.a. er i gang med at implementere til et nyt omsorgssystem, CURA, som skal give kommunens sundhedspersonale mere tid til borgerne og gøre det nemmere at målrette indsatser.

– Ældreområdet er en af vores største udfordringer. I fremtiden vil vi kunne gøre gavn af velfærdsteknologi som f.eks. robotstøvsugere, spiserobotter, iPad-hjemmetræning, censorer i bleer og meget andet, lyder det fra sundhedschefen.

Forebyggelse

Dorte Holmboe taler en del om forebyggelse, som kan øge livskvaliteten.

– Det er lettere at spare ved at forebygge, men det kan dog have lange udsigter, til gengæld øger det livskvaliteten. Rehabilitering af patientgrupper som kol, hjerte- og karsygdomme, diabetes og kræft er vigtige indsatsområder.

Netværk kan hjælpe

Den nye centerchef for Sundhed og Omsorg får som en af sine første store opgaver at implementere den kommende sundhedspolitik fra 2019-2022.

– Det er spændende at være med til dette, for det er den som sætter retningen, siger Dorthe Holmboe, som netop har afsluttet et tilsvarende arbejde i Greve Kommune.

– En af de vigtige ting, vi skal starte med at forebygge er, at børn og unge starter misbrug af alkohol og rygning samt at sikre flere et liv med bedre mental trivsel. Her kan netværk hjælpe. For alene kan vi noget, men sammen meget mere, fastslår hun.

Borgernes livskvalitet

Inkluderende fællesskaber er både et nøgleord for centerchefen og for den nye sundhedspolitik.

– De kommunale tiltag kan ofte drives videre af private grupper og foreninger. Det giver mindre behov for kommunale ydelser samtidig med at det mindsker ensomheden. Den sammenhæng sparer på de offentlige udgifter og øger borgernes livskvalitet, slutter Dorthe Holmboe.

sky

 

Skriv en kommentar