(Last Updated On: 1. december 2020)

Trafik: En række Borger- og Erhvervsforeninger har henvendt sig til Transportministeriet samt til Folketingets Transportudvalg og Finansudvalg for at få lokalbanen på finansloven.

»Vi, der bor langs Østbanen, ser med bekymring på den udvikling, der er for vores lokalbane. Hvis ikke der sker en renovering af skinnerne på Østbanen nu, risikerer vi, at infrastrukturen bryder helt sammen, og at vi ikke længere har en togforbindelse mellem Rødvig, Køge og Faxe Ladeplads, med en besluttet udvidelse af strækningen til Roskilde.«, står der i henvendelsen.

Ønsker 600 mio. kr.

Videre anfører Hårlev Borger- og Erhvervsforening, Hellested Borgerforening, Karise Borger- og Erhvervsforening samt foreningerne Liv i ladepladsen og Pendlere på Østbanen, at det er vigtigt, at det bliver muligt også uden for byerne, at sætte fokus på en grøn og bæredygtig transportform.

»Lokalbanerne har fuldt ud den samme samfundsmæssige nødvendighed som de statslige baner, og måske endda i endnu højere grad, da de understøtter en bosættelse uden for byerne«, hedder det, og foreningernes appel fortsætter:

»Det er f.eks. områder af Danmark med en høj grad af børn og unge, der er afhængige af, at kunne komme til og fra uddannelsesbyer, da de ikke har andre alternativer. Det er pendlere, der er afhængige af toget for at kunne komme til og fra arbejde på en overskuelig tid. Det er også erhvervslivet, der i de mindre byer, kan understøttes og overleve«.

De fem foreninger slutter med kraftigt at opfordre til, »at man i de igangværende finanslovsforhandlinger findes en løsning, så Region Sjælland kan få adgang til de ca. 600 mio. kr. det vurderes at koste at bringe Østbanen op til nutidig standard til gavn og glæde for alle de små lokalsamfund«.

Skriv en kommentar