(Last Updated On: 27. oktober 2020)

Stevns: Det var ikke uden indsigelser, at 2019-regnskabet for Stevns Kommunes almene ældre- og plejeboliger (SKÆP) blev godkendt af et flertal i kommunalbestyrelsen på deres seneste møde, afholdt torsdag aften i sidste uge i kantinen på rådhuset i Store Heddinge.

Og hele vejen rundt om bordet var der blandt de 19 medlemmer enighed om, at forholdene i ældreboligselskabet nu skal undersøges.

Specialist har godkendt

Borgmester Anette Mortensen (V) indledte sagsgennemgangen med at anbefale de øvrige medlemmer at stemme for med henvisning til, at forvaltningen har fået rådgivning af Inge-Lis Kalum. Hun er specialist indenfor rådgivning om støttet boligbyggeri og konkluderer i et baggrundsnotat vedrørende regnskabet for 2019, ’at der ikke foreligger indsigelser fra afdelingsbestyrelsen i SKÆP af et sådant omfang, at regnskabet ikke kan indgå i kommunens eget regnskab’.

Inge-Lis Kalum godkender regnskabet.

EL ønsker kulegravning

Dette til trods, stemte oppositionspartierne Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Nyt Stevns med deres seks stemmer imod en godkendelse af regnskabet. DF og Nyt Stevns stemte imod med henvisning til kritiske oplysninger om regnskabet, som var blevet fremsendt af et bestyrelsesmedlem i SKÆP, mens Enhedslisten fremsatte ønske om en kulegravning af SKÆP og samspillet med administrationsselskabet.

– Det er i regnskabet ikke klart og tydeligt, hvad pengene er blevet brugt til. Og at man ikke kan finde ud af at holde afdelingsmøder, men vælger at aflyse, det er noget pjat, sagde Jan Jespersen (EL).

– Det er et problem, at flere ikke føler sig trygge ved regnskabet. Jeg har selv svært ved at gennemskue det, og jeg vil gerne være med til, at vi får undersøgt tingene til bunds, sagde Mogens Haugaard (Nyt Stevns).

Selvom både Line Krogh Lay (R) og Ellen Knudsen (K) stemte for en godkendelse af regnskabet, gav også de udtryk for, at få forholdene skal undersøges nærmere.

Ved den efterfølgende afstemning blev regnskabet for 2019, budgettet for 2021 og Lejerbos ønske om at aflyse afdelingsmøder med beboerne alt sammen godkendt med et flertal.

Samtidig blev det enstemmigt vedtaget, at: ’Stevns Kommune anmoder om at få nærmere undersøgt forholdene i SKÆP. Resultatet af undersøgelserne fremlægges til videre drøftelse i fagudvalget og ØU’.

Baggrund

Af sagsfremstillingen fremgår, at regnskabet for Stevns Kommunes ældreboliger – afd. 892-0 er revideret af revisor uden bemærkninger, og at afdelingsbestyrelsen i SKÆP har godkendt regnskabet, med undtagelse af en enkelt stemme.

Afdelingsbestyrelsen i SKÆP har afholdt budgetmøder og bekræftet overfor Lejerbo, at de har godkendt afdelingens budget for 2021 med en huslejestigning på 0,33 procent.

Med henvisning til den verserende coronasituation, hvor det ikke vil være forsvarligt at afholde afdelingsmøder med beboerne, har Transport- og Boligministeriet i skrivelse af april 2020 oplyst, at når budgetstigningen er under 2 procent, kan afdelingsmøde aflyses og budget og regnskab godkendes af organisationsbestyrelsen, hvilket er baggrunden for at Lejerbo har foreslået aflysning af afdelingsmøde.
rmh

Skriv en kommentar