(Last Updated On: 27. februar 2015)

Borgerforening-bestyrelse
Rødvig Borgerforening har afholdt generalforsamling

Bestyrelsen for Rødvig Borgerforening anno 2014. Fra venstre formand Freddie Larsen, Mads Jensen, kasserer Tom Nielsen, Ole Jørgensen (suppleant), Ralf Toepler, Evy Wridt og Elisa Hollænder (suppleant). (Foto: Charlotte Skøtt).

RØDVIG: Der var genvalg til formand Freddie Larsen, da Rødvig Borgerforening holdt generalforsamling på Harmonien onsdag aften. Således tager formanden hul på sit 13. år i foreningen.
Der var også genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Evy Wridt og Ralf Toepler, mens Carsten Joost valgte at trække sig fra bestyrelsen. Joost trækker sig af arbejdsmæssige årsager og et år før tid. Derfor indtræder bestyrelsens 1. suppleant Mads Jensen for et år. Som suppleanter modtog Per Jensen ikke genvalg og i stedet valgtes Ole Jørgensen og Elias Hollænder. Udover nævnte medlemmer fortsætter Tom Nielsen som foreningens kasserer.
Generalforsamlingen valgte, at kontingentet fortsat er 100 kroner om året. Foreningen har 163 medlemmer og årets resultat er positivt 18.629 kroner.

Tombola hitter
Tom Nielsen gennemgik regnskabets detaljer, hvor især indtægterne fra foreningens populære markedsdag sørger for penge i kassen med ca. 43.500 kr. Desuden har Kunst på Kajen, som afholdes samtidigt, haft en indtægt på ca. 4.500 kroner. Der er dog også udgifter ved at afholde dagen. Således har der været udgifter for knap 26.000 kroner mens det kostede knap 8.000 kroner at få besøg af julemanden. Desuden har foreningen købt et telt til 7.500 kroner.
Kassereren fremhævede, at tombolaen på markedsdagen står for en stor del af omsætningen, hele 13.000 kroner kom der i kassen ved salget af lodder, mens overskuddet fra Rødvig Vinen blev på 4.800 kroner.  cs

Anna-og-RitaRødvig Borgerforening har fået et sekretariat. Anna Veng og Rita Siig varetager bl.a. administration og pr-arbejde.

Skriv en kommentar