(Last Updated On: 15. april 2014)

Af Torben Rønnebæk
Formand for Stevnslisten

Tilbage i valgkampen var jeg som den eneste ude med forslag om, at de unge skulle have ét eller flere fristeder i kommunen, da der i høj grad mangler nogle steder for de unge. Nu er de øvrige partier begyndt at røre på sig, hvilket er en positiv udvikling, da der måske kan samles flertal for tiltag der skal give de unge deres eget sted.

Min og Stevnslistens holdning er, at det ikke skal være politikerne der bestemmer hvad der er det rette for de unge, men at det bør være de unge der bestemmer, hvordan et værested skal tage sig ud. Der findes mange eksempler i landet, hvor de unge har fået lov til at bestemme og hvor de har fået stablet nogle super fede steder op.

Vi i Stevnslisten tager udgangspunkt i det borgerne vil, hvilket vores forslag om borgerdebatten inden for skoleområdet er et godt eksempel på. Politikkerne skal klart inddrage og understøtte de unge i de fremtidige beslutninger, hvorfor det bør undersøges, hvorledes det er sket andre steder.

Både inddragelsen af de unge og det fremtidige forløb frem til ét eller flere fristeder skal være på de unges præmisser, så politikerne ikke trækker noget ned over hovederne på de unge. Der er selvfølgelig begrænsninger for mulige steder der er egnet, og rent økonomisk, men hvis benarbejdet bliver sat i værk nu, så kan der arbejdes hen imod løsninger der i en overkommelig fremtid kan give det de unge mangler.

Om det så skal være skaterbaner, et musik- og dansested, multibane, kunstværksted, multimedieværksted, en kombination heraf eller noget helt andet må de unge komme frem til. Jeg har selvfølgelig idéer til hvor der kunne skabes nogle spændende steder, men igen er det de unge der bør gå forrest, hvorfor jeg holder igen med forslagene.

Midlerne til opstarten bør kunne findes inden for de økonomiske rammer i år og jeg vil hermed opfordre børne- og unge-, og Natur, fritid og kulturudvalget, at de snarest sætte gang i opgaven.

På de unges, Stevnslisten og egne vegne:
Torben Rønnebæk

Skriv en kommentar