(Last Updated On: 2. marts 2020)

Her ses de to udtrådte bestyrelsesmedlemmer, Lars Korsholm Hansen og Jørgen Jensen, med foreningens traditionelle gave for bestyrelsesindsats over 10 år – en keramik Agerhøne fra Kratgården. (Privatfoto)

Navnenyt: På den netop afholdte generalforsamling i Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn, kom der nye ansigter i bestyrelsen. Formand Lars Korsholm Hansen og kasserer Jørgen Jensen udtrådte af bestyrelsen efter henholdsvis 10 og 17 års virke. Foreningen siger mange tak til begge for den frivillige indsats gennem årene.

Lars Korsholm Hansen er blevet valgt til bestyrelsen i DLF Seeds and Science, og for at bevare frøavlerforeningens og ikke mindst Frøsektionens uafhængighed i forhold til firmainteresser, har Lars valgt at udtræde af foreningens bestyrelsen oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

Jørgen Jensen udtræder, da han efter 17 år som kasserer, synes det er tid til at give stafetten videre og samtidig få yngre kræfter ind i bestyrelsen.

Som nyvalgte er indtrådt Martin Lyder Andersen, Skovgård ved Lundby samt Niels Jørgensen, Alslevgaard ved Karise.

Bestyrelsen har efterfølgende konstituret sig med Ole Holmenlund som formand, Henrik Jensen er forsat som næstformand og Jonas Larsen som kasserer.

68 deltog på generalforsamlingen, som blev afholdt på Landboforeningen i Rønnede. Frøavlerforeningen for Stevns, Sydsjælland, Møn og Omegn har 182 aktive frøavlere.

Skriv en kommentar