(Last Updated On: 5. april 2022)

Rødvig: Støtteforeningen Plushøjs Venner afholdt lørdag den 19. marts sin årlige generalforsamling i Sydstevnshallen, hvor omkring 30 af foreningens medlemmer var mødt op.

Forud for generalforsamlingen havde formand Søren Hall Jensen bebudet, at han ønskede at stoppe som formand, da han som nyvalgt til Ældrerådet i Stevns Kommune har påtaget sig nye opgaver her.

Foruden formanden ønskede bestyrelsesmedlem Erlan Nysom samt suppleanterne Rita Pedersen og Julie Lynge Hall at trække sig fra arbejdet i støtteforeningens bestyrelse.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Inge Helweg Larsen, Lissi Nedergaard Hansen og Keld Parsberg.

I forlængelse af generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Keld Parsberg som ny formand, Minna Bøgeskov Jørgensen (næstformand), Lone Lisbeth Jensen (kasserer) samt bestyrelsesmedlemmerne Lissi Nedergaard Hansen og Inge Helweg Larsen.

Max Ingvordsen blev nyvalgt som suppleant. Derudover fortsætter Helle Kristensen, Mette Hoffmann, Jørn Jeppesen og Steen Nedergaard som suppleanter i støtteforeningen.

Vil skabe mere indhold

Formålet med Støtteforeningen Plushøjs Venner er bl.a. – i forbindelse med forskellige aktiviteter og arrangementer – gennem frivilligt arbejde fortsat at bidrage til at skabe mere indhold i det daglige for såvel plejecentrets beboere samt for beboerne i ældreboligerne omkring Plushøj.

Foreningen tæller lige nu omkring 150 medlemmer. Nye medlemmer er naturligvis meget velkomne, og er man interesseret i et medlemsskab kan henvendelse ske til kasserer Lone Lisbeth Jensen på mailadressen haack@post11.tele.dk.

Samme mailadresse kan også benyttes, såfremt man blot ønsker at hjælpe, har gode ideer og forslag til foreningens fremtidige arbejde, eller hvis man som medlem af foreningen ønsker at rekvirere foreningens referater, vedtægter, regnskab m.v.
snh

Skriv en kommentar