(Last Updated On: 10. januar 2022)

“I må ikke svigte Østbanen”, lyder den fælles udmelding fra borgmestrene i Stevns, Køge og Faxe kommuner samt regionsrådsformanden i Region Sjælland

Sidste år i maj mødtes Henning Urban Dam (S) med sin partifælle og formand for Region Sjælland, Heino Knudsen på togstationen i Store Heddinge. Dengang var der stor tiltro til, at politikerne på Christiansborg ville hjælpe med økonomiske midler til renovering af Østbanens skinner. (Arkivfoto: Rikke Michael Hansen)

Stevns: Skinner og spor på Østbanen skal udskiftes og renoveres, hvis der fortsat skal køre tog på strækningen. Totalrenoveringen forventes at koste op mod 510 millioner kroner, og den udgift kan Region Sjælland ikke betale for, medmindre der gennemføres 1-til-1 besparelser på andre busser og toglinjer.

Der var derfor også stor glæde, da Folketinget med Infrastrukturplan 2035 i juni sidste år afsatte en pulje på 700 millioner kroner til lokalbanernes vedligeholdelsesefterslæb i perioden 2022-25. Forståelsen var dengang, at renoveringen af Østbanen, som er den eneste akutte renovering, stod først, og at midlerne derfor primært skulle gå til Østbanen.

Der er nu opstået tvivl om fordelingen af midler, hvilket både overrasker og forundrer regionsrådsformand Heino Knudsen (S) samt de lokale borgmestre Henning Urban Dam (S) – Stevns, Marie Stærke (S) – Køge og Ole Vive (V) – Faxe, som mandag formiddag udsendte en fælles pressemeddelelse med overskriften: ’I må ikke svigte Østbanen’, stilet mod transportpolitikerne på Christiansborg.

– Østbanen er en livsnerve for mange mennesker i Stevns og Faxe kommuner. Den er for mange den eneste mulighed for at komme til uddannelse eller på arbejde. Hvis de flotte ord fra Christiansborg om, at også danskerne udenfor de store byer skal have adgang til ordentlig offentlig service skal give mening, så må og skal midlerne til nye skinner og spor på Østbanen afsættes som oprindeligt aftalt, siger borgmester i Stevns kommune, Henning Urban Dam (S).

– Udtalelserne fra Folketingets transportordførere har tidligere været meget klare om, at der skulle findes midler til renovering af Østbanen. Et enigt Regionsråd i Region Sjælland har handlet ud fra dette og har fortsat arbejdet med udskiftning af skinner og spor på Østbanen. Jeg forventer derfor også, at transportordførerne lever op til tidligere udmeldinger, når midlerne skal fordeles, lyder det fra formanden i Region Sjælland, Heino Knudsen.
rmh

Fakta om renoveringsarbejdet på Østbanen

  • Sporrenoveringen af Østbanen forventes at koste cirka 510 mio. kr.
  • Af analyse udarbejdet af Rambøll april 2021 for Danske Regioner fremgår eksplicit, at Østbanen er den eneste lokalbane med et akut vedligeholdelsesefterslæb.
  • Et flertal i Folketinget indgik den 28 juni 2021 aftale om Infrastrukturplan 2035, hvor der afsættes 700 mio. kr. til lokalbanernes vedligeholdelsesefterslæb

Kilde: Region Sjælland

 

 

Skriv en kommentar