(Last Updated On: 7. juli 2020)

Ifølge forslag til Lokalplan 200, Stevns Kommune, skal besøgscentret placeres på kanten af skrænten ned til selve kalkbruddet og bygges under terræn. Over besøgscentret placeres ankomstareal med udsigtsplatform, picnicområde og parkeringspladser. Adgang til centret kan bl.a. foregå fra en bygning placeret på taget af besøgscentret. Områderne omkring og taget på besøgscenteret reetableres med en vegetation lig den eksisterende overdrevsvegetation i bruddet.

Jeg foreslår, at ankomstarealet kan fungere som en slags ”tidsmaskine”, der forbereder de besøgende på indgang til en anden verden for millioner af år siden. En tid hvor jorden så helt anderledes ud med andre dyr og planter og en anderledes atmosfære.

Der kunne på ankomstpladsen bl.a. plantes Ginkgotræer, der kan karakteriseres som et levende fossil og dinosauerføde. Ginkgotræet fandtes i sin nuværende form for mere end 150 millioner år siden og er det ældste nulevende træ, der kendes. På ankomstpladsen kunne der også støbes fodaftryk fra de frygtindgydende dinosaurer. Begge dele kunne medvirke til at sætte en stemning.

En oversigt kunne visualisere udstrækningen i tid med bl.a. jordens alder, meteornedslag for 66 millioner år siden, der fik 75 procent af alle arter til at uddø bl.a. dinosaurerne, og menneskelivets opståen på jorden. I den sammenhæng kunne formålet med UNESCO verdensarv beskrives.

Hensigten er at medvirke til, sammen med besøgscentret, at skabe en attraktion af høj arkitektonisk kvalitet og understøtte formidlingen af Stevns Klint som UNESCO verdensarv.

Bent Møller Rasmussen
Kratlodden 8
Måløv

Skriv en kommentar