(Last Updated On: 11. januar 2022)

Stevns/Møn: Energi- og fibernetkoncernen Andel har afsat 17 millioner kroner til et treårigt forsøg med eldrevne andelsbusser, som skal køre rundt til turistattraktionerne på Møn og Stevns. Det oplyser Andel i en pressemeddelelse.

Forventningen er, at de nye elektriske busser allerede til sommer kan transportere op mod 50.000 passagerer – såvel borgere fra Region Sjælland som turister til Stevns Klint, Møns Klint og andre attraktioner i nærområdet. Det vil understøtte turisme og lokal udvikling, afhjælpe presset på den trafikale infrastruktur og opbygge erfaringer med elektrisk bustransport.

Forsøget med grønne andelsbusser sættes i værk i et partnerskab mellem Andel, Region Sjælland, Sjællands Udviklingsalliance samt Stevns og Vordingborg kommuner.

– Som andelsselskab ligger det os på sinde at bidrage til vækst og udvikling lokalt og regionalt samt fremme fremtidens grønne energiløsninger. Vi håber, at vi med lanceringen af Andelsbusserne kan understøtte den lokale turisme og udvikling samt arbejde med at accelerere omstillingen af vores transport til el, siger Jens Stenbæk, der er bestyrelsesformand i Andel, og han tilføjer:

– Den grønne omstilling af persontrafikken går stærkt i øjeblikket, men der er endnu ikke mange erfaringer med den tungere transport som buskørsel uden for de større byer. Projektet bidrager derfor også med vigtige erfaringer for den grønne omstilling i og uden for regionen.

Bevillingen er på 17 millioner kroner og er målrettet en treårig forsøgsperiode.

Lokal sammenhængskraft

De fire partnere skal nu i fællesskab afdække mulighederne og udvikle en model for busdrift og køreplaner.

Ambitionen er, at bussen skal køre i pendul- eller rutefart hele sommerperioden og herudover fredag til søndag resten af året.

Borgmester i Stevns Kommune, Henning Urban Dam fortæller:

– Stevns Kommune er inde i en rivende udvikling, og oplever en støt stigende interesse fra endags- og flerdagesturister, som især søger mod verdensarvsdestinationen ved Stevns Klint. Med et stort anlagt besøgscenter på vej og ikke mindst vores fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling, ser jeg det både som et meget spændende men også nytænkende tiltag med stort potentiale, siger han.

Vordingborg Kommunes borgmester Mikael Smed glæder sig ligeledes over muligheden for at få en elektrisk Andelsbus til Møn.

Hvis projektet bliver en succes, ønsker begge kommuner at videreføre bussen helt eller delvist.

En af de første opgaver for partnerkredsen er at finde en lokal organisation, der kan stå for den praktiske udmøntning af projektet herunder at lave aftaler med vognmænd og sikre den løbende drift.

Ideen om Andelsbusserne blev lanceret og udviklet i et samspil mellem Sjællands Udviklingsalliance og Andel.
rmh

Fakta om Andels finansiering af Andelsbusserne

  • De 17 millioner kroner til projektet er en del af andelsselskabets strategi for kollektive samfundsbidrag.
  • Andel øgede sit økonomiske samfundsbidrag i 2020 og etablerede i den forbindelse en pulje, der skal skabe værdi i regionen ved at fremme den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse samt viden om fremtidens energisystem.
  • Samtidig skal projekterne have nærhed til Andels grundlæggende DNA som andelsselskab, der handler om fællesskab og energi.

Kilde: Andel

Skriv en kommentar