(Last Updated On: 11. maj 2021)

Lad der ikke herske nogen tvivl – Nyt Stevns vil lokalbefolkningen, vi vil stranden og vi vil turisterne – kort sagt vi vil Rødvig og dens udvikling.

Derfor stiller vi os undrende over den nyligt vedtaget sandfodring på Rødvig Veststrand. Der vil komme sand og derved strand. Det uafklarede spørgsmål er, hvor længe vil det sand og den strand blive?

Vi hæfter os ved, at der i beslutningsmaterialet ikke er nævnt kystdirektoratets høringssvar, hvori de gør opmærksom på, at forundersøgelse og skitseprojekt ikke tager højde for, at sedimenttransportforholdene ikke er undersøgt tilstrækkeligt og kan variere.

Vi ved faktisk ikke, hvor sandet reelt vil bevæge sig hen. Kystdirektoratet tilbyder hjælp i form af vejledning til, hvordan sådanne forhold kan klarlægges og skriver tilmed, at det ikke kræver en stor undersøgelse. Men det tog nogle ikke imod.

Rødvig Borgerforening slår i deres høringssvar, der heller ikke er nævnt i beslutningsmaterialet, også ned på et helt centralt problem: der bør sættes midler af til periodevis supplerende sandfodring. Men som man kunne forstå på sandfodringens beslutningstagere på kommunalbestyrrelsesmødet den 28. april, så er denne sandfodring en engangsbevilling. Dette er i modstrid med, hvad Dansk Hydraulisk Institut (DHI) anbefaler, som ellers har udarbejdet det løsningsforslag, som forvaltningen nu vælger at anbefale.

I det medhæftede powerpoint til beslutningspunktet fremgår det, at DHI anslår en vedligeholdelse med en årlig omkostning på estimeret 400.000 kr. Dette vælger flertallet at se bort fra.

Vi vil rigtig gerne, at der kommer en løsning til Rødvig, der både kystsikrer og skaber rekreative områder. Men vi skal gøre det ordentligt og smartest og ikke hælde penge lige ud i havet.

Vi foreslår, at der hurtigst mulig bliver lavet en fast plan for, hvordan vi sikrer Rødvig stand og de 15.000 m3 sand, vi kommer til at betale 1.576.000 kr for. Vi skal have langtidssikret Rødvig Veststrand bedst mulig.

Det ligner en hastebeslutning i et valgår, og iøvrigt er finansieringen ikke i budgettet.

Vi ønsker en budgetlagt finansiering, hvor der skabes rammer, så naturen selv sandfodrer stranden og klimasikrer den.

Med venlig hilsen
Søren Svensson
Nyt Stevns

Skriv en kommentar