(Last Updated On: 8. april 2020)

Nye initiativer fra Stevns kommune skal sikre fortsat inddragelse af borgere omkring lokalplaner

Udvalgsformand Flemming Petersen (V) oplyser, hvordan man som borger kan blive inddraget i igangværende lokalplaner. Det gør han i en pressemeddelelse fra Stevns kommune, mens fotoet her er fundet i vores billedarkiv. (Arkivfoto: Nikolaj Andersen)

Corona: Stevns Kommune har måttet aflyse flere planlagte borgermøder som følge af coronaberedskabet, men de fortsætter arbejdet med lokalplanerne. I stedet inddrages borgerne på anden vis. Det oplyser Stevns Kommune i en pressemeddelelse.

– Det er en speciel tid i øjeblikket, hvor vi ikke kan samles til borgermøder på grund af risiko for smittespredning af coronavirus. Men derfor kan vi stadig godt inddrage borgerne omkring flere af de lokalplaner, som vi arbejder med for tiden, fortæller udvalgsformand for Plan, Miljø og Teknik, Flemming Petersen (V), og uddyber:

– Særligt har vi nu taget fat i nogle af de mindre lokalplaner, som egner sig til det, og har lavet en plan for, hvordan vi bedst mulig kan inddrage borgerne: F.eks. ved at sende lokalplanerne i høring, både via e-Boks til de berørte borgere og på Stevns Kommunes hjemmeside eller ved at udsende et spørgeskema. På den måde får borgerne stadig mulighed for at komme med deres eventuelle bemærkninger, og vi får deres vigtige input, som netop er med til at skabe de gode lokalplaner. Det giver os mulighed for at fortsætte arbejdet med flere af lokalplanerne i en tid, hvor nogle ting ellers må vente.

Ændringer for fire igangværende lokalplaner

Sådan kommer det til at foregå for fire af lokalplanerne:

Sauna i Rødvig – lokalplan 201 og kommuneplantillæg

  • I stedet for det planlagte borgermøde den 19. marts sendes lokalplanen i høring, både via e-Boks til f.eks. naboer.
  • Lokalplanen kommer også til at ligge på stevns.dk under aktuelle høringer.

Udvidelse af Sampovig – lokalplan 198

  • Borgermødet den 2. april aflyses og lokalplanen sendes i stedet i høring til de berørte borgere som f.eks. naboer via e-Boks.
  • Lokalplanen kommer også til at ligge på stevns.dk.

Område til erhvervsformål ved Faxevej i Hårlev – tillæg til lokalplan 162 og kommuneplantillæg

  • Stevns Kommune informerer via stevns.dk om høring af tillæg til lokalplanen og kommuneplantillæg.

Thorsvænge 68B – lokalplan og kommuneplantillæg

  • I stedet for det planlagte for-borgermøde den 19. marts inviterer Stevns Kommune berørte borgere til at komme med deres overvejelser, problematikker og eventuelle bekymringer via et spørgeskema.
  • Spørgeskemaet sendes til alle, der har tilknytning til området og lægges på stevns.dk under aktuelle høringer.
  • Fristen for at besvare spørgeskemaet er fire uger.

Kilde: Stevns Kommune

Skriv en kommentar