(Last Updated On: 13. juli 2020)

Stevns: En opgørelse fra Bo Trygt, der er etableret af Realdania og TrygFonden i samarbejde med Det Kriminalpræventive Råd og Videncentret Bolius viser, at antallet af anmeldte indbrud fortsat ligger lavt i Stevns Kommune.

Således var der i andet kvartal 2020 i alt 24 anmeldelser om indbrud i private hjem i Stevns Kommune. Det er samme antal som i samme kvartal 2019, men et fald fra de 34 indbrud, som blev anmeldt i andet kvartal 2018.

Dermed følger Stevns tendensen på landsplan, hvor der i de senere år har været et markant fald i antallet af indbrud. Alene det seneste år har der i hele landet været et fald på 43 procent.

Hvor årets første kvartal viste tegn på, at coronanedlukningen mindskede antallet af indbrud i danskernes private hjem, har indbrudstallene for 2. kvartal bekræftet billedet – her blev der ifølge Danmarks Statistik anmeldt 2.826 indbrud i private hjem. Det er 2.121 færre end samme kvartal sidste år, hvor antallet af anmeldte indbrud var 4.947.

Samtidig viser den seneste Tryghedsmåling fra TrygFonden, at danskerne er blevet væsentligt mindre utrygge over for indbrud. Utrygheden har ellers ligget stabilt højt de sidste 10-12 år, selvom indbrudstallet har været faldende. Nu ser kurven endelig ud til at være knækket.

Selv om antallet af indbrud har været faldende siden 2008, har omkring 25 procent af de adspurgte gennem hele perioden oplyst, at de frygter indbrud i deres hjem. Denne andel i år faldet og ligger nu for første gang i perioden på under 20 procent af de adspurgte.

Skriv en kommentar