(Last Updated On: 7. juli 2020)

Der er stadig lang vej for Stevns Kommune i arbejdet med at hæve kvaliteten til et tilfredsstillende niveau i sagsbehandlingen for udsatte børn og unge. Socialstyrelsens Task Force har udarbejdet en afsluttende statusrapport, der beskriver ‘tendenser til bedre kvalitet’ men der er ‘stadig markante udfordringer’ på flere områder.

Stevns: I forrige uge modtog Stevns Kommune den afsluttende statusrapport fra Socialstyrelsens Task Force, der i foråret 2018 gennemførte en analyse af Stevns Kommunes udviklingspotentialer i arbejdet med udsatte børn og unge.

Konklusionerne blev offentliggjort i maj 2018, hvor Task Forcen i sin rapport beskrev flere kritiske forhold såsom manglende lovmedholdighed, sagsbehandling præget af langsommelighed, frister der ikke var overholdt, uensartethed i praksis og lav faglig kvalitet.

Den indledende rapport påpegede således mange og markante udviklingsområder for Stevns Kommune, der siden har være igennem et længerevarende udviklingsforløb på området.

Godt fundament – fortsat markante udfordringer

Task Forcen har nu fulgt op på udviklingen i en afsluttende statusrapport, der bl.a. konkluderer, at Stevns Kommune har fået ’lagt et godt fundament for at hæve kvaliteten i sagsbehandlingen’. Desuden ses der ’tendens til forbedring i kvaliteten i sagsbehandlingen’, men som Task Forcen også konkluderer, så er der ’trods tendensen til fremgang, stadig markante udfordringer i forhold til lovmedholdighed’.

Der er således fortsat et godt stykke vej endnu, før Stevns Kommune når i mål med at få hævet kvaliteten til et tilfredsstillende niveau i sagsbehandlingen på området for udsatte børn og unge.

– Jeg kunne da godt have ønsket mig, at det var gået hurtigere, men vi er på rette spor og vi har lavet et godt fundament at arbejde videre på, var borgmester Anette Mortensens (V) indledende kommentar på et indkaldt pressemøde på borgmesterens kontor dagen efter rapportens offentliggørelse.

På pressemødet deltog også direktør for centrene Børn & Læring samt Sundhed & Omsorg, Ralf Klitgaard Jensen samt formanden for udvalget Børn, Unge og Læring (BUL), Steen S. Hansen (S), der ligesom borgmesteren havde håbet på flere forbedringer end tilfældet er:

– Jeg havde også håbet, at vi var kommet længere, end vi er, men jeg hæfter mig ved, at der er tendenser til forbedringer. Vi har stadig et stort arbejde foran os. Vi skylder børnene og deres forældre, at arbejdet bliver gjort ordentlig, sagde udvalgsformanden.

Ressourcer er tilført

I 2018 vurderede Task Forcen, at Stevns Kommune havde et stort udviklingspotentiale i styrkelsen af den faglige ledelse. Ledelsen blev i rapporten beskrevet som stort set usynlig i dagligdagen, og det blev beskrevet, at evaluering og opfølgning på de enkelte sager ofte foregik på tilfældige møder på gangen.

Siden de kritiske forhold blev beskrevet i 2018 har Stevns Kommune tilført ressource ved bl.a. at ansætte ny leder og flere sagsbehandlere, efteruddanne, implementere nyt IT-system og formalisere arbejdsgange.

– Det er et vigtig indsatsområde, der skal arbejdes videre med, og det er positivt, at der er sket en opprioritering i perioden og er blevet tilført ressourcer. Det nye IT-system gør, at vi kan følge udviklingen bedre, siger Ralf Klitgaard Jensen, der tiltrådte stillingen i januar i år og derfor har overtaget sagen efter sine forgængere.

Han oplyser, at selvom Stevns Kommune efterhånden er kommet igennem sagsefterslæbet, så skal der fortsat være fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiden, der stadig er for lang.

– Hver sagsbehandler havde nærmest dobbelt antal sager i forhold til anbefalingen. Nu er vi nede på mellem 20-30 sager for den enkelte sagsbehandler, som er det antal socialrådgiverforeningen anbefaler, oplyser Steen S. Hansen, der også glæder sig over en ny distriktsinddeling samt at myndighedsarbejdet nu føres ud i distrikterne.

– Vi har fået strukturen på plads, nu skal vi være vedholdende. Vi har det rigtige fundament, vi er på rette spor og vi har et stort arbejde, der venter forude, konkluderer borgmesteren.

Læs også: Task Forcens arbejde i Stevns Kommune

Lover at følge op

Selvom Task Forcen nu har afsluttet deres opgave, lover såvel borgmesteren som udvalgsformanden, at der kommer en opfølgning på sagen.

– I BUL vil vi på næste møde drøfte anbefalingerne i Task Forcens rapport og se på, om det giver anledning til at justere i den udviklingsplan, vi arbejder efter. Vi skal helt i mål med sagsbehandlingen. Som barn og familie i Stevns Kommune skal man have tillid til det arbejde, der udføres og ikke mindst de myndighedsbeslutninger, der følger med, siger Steen S. Hansen.

Skriv en kommentar