(Last Updated On: 9. september 2019)

Jeg har fået aktindsigt i Stevns Kommunes forvaltnings dialog med grundejer og entreprenør om en mulig bebyggelse af engen mellem Engvangsvej og Tryggevælde Å.

En medarbejder i forvaltningen skriver således: ”Beskyttelseslinjen er meget restriktiv, men der kan dog være mulighed for at søge dispensation, hvis man kan få klimaløsningen til at passe ind i landskabet”. Klimaløsningen, der refereres til, er det ’hjemløse’ regnvandsbassin, som kommunen tidligere forgæves har forsøgt at placere på nabogrunden syd for Åstræde.

Hvorfor opfordrer forvaltningen direkte til, at grundejer og entreprenør bryder åbeskyttelseslinjen, når kommunalbestyrelsen har besluttet, at Tryggevælde Ådal er et stort aktiv for Stevns, som der skal værnes om? Helhedsplanen for Ådalen fra 2012 konkluderer: ”Ådalen bør friholdes for byggeri og andre store anlæg, både for at bevare karakteren, men også pga. risikoen for oversvømmelser.”

En ansvarlig forvaltning burde ikke vejlede til at søge dispensation fra nyligt vedtagne planer, men i stedet holde fast i, at hele regnvandsbassinet skal placeres på den rigtige side af åbeskyttelseslinjen – også selvom dette ikke levner plads til at bygge en omfattende mængde boliger på engen.

Jeg håber, at et flertal i kommunalbestyrelsen kan sikre, at Stevns Kommune opfører sig ansvarligt.

Julie Stenderup
Engvangsvej 86
Strøby Egede

Skriv en kommentar