(Last Updated On: 7. september 2021)

Stevns: Hvert år skal politikerne vedtage Stevns kommunes budget for de kommende år. På seneste kommunalbestyrelsesmøde, der fandt sted torsdag aften i sidste uge, var førstebehandlingen af forvaltningens budgetforslag for 2022 samt overslagsårene 2023-2025 på dagsordenen.

Sidste år enedes flertalsgruppen (S, V, K og R) om en skattestigning på 1 procent. To af oppositionspartierne: Dansk Folkeparti og Nyt Stevns var dengang imod en skattestigning, og igen i år blev skattestigningen et emne til debat.

Flertal for uændret skat

Partierne i flertalsgruppen bakker fortsat op om deres beslutning fra sidste år, og ønsker uændret kommuneskat i 2022, og i forvaltningens oplæg er kommuneskatten for næste år uændret på 26 procent.

Som borgmester Anette Mortensen (V) formulerede det, så var det ikke på grund af en ’politisk forbrugsfest’, at skattestigningen sidste år var nødvendig:

– Det skyldes istedet forhold som demografien i vores kommune, ændringer i budgetgrundlaget og øget pres på vores overførselsudgifter. Det vil ikke være realistisk at lave et budget med uændret service og skattelettelser, konstaterede borgmesteren.

Line Krogh Lay (R) argumenterede ligeledes for, at skatteprocenten blev hævet for at tilpasse økonomien til et mere realistisk niveau i forhold til eksisterende og fremtidige udgifter og udfordringer, heriblandt en stigende andel af ældre over 80 og en faldende andel af mennesker i den arbejdsduelige alder.

Jan Jespersen, der nu repræsenterer SF i kommunalbestyrelsen, bakkede også op om at fastholde skatteprocenten for at kunne bevare samme serviceniveau, og så gjorde han opmærksom på, at han vil bringe flere grønne forslag til gavn for klimaet til forhandlingsbordet.

Også Enhedslistens Sejer Folke bakkede op ift. at fastholde skatteprocenten på de nuværende 26 procent:

– Det vil være fuldstændig uansvarligt at sænke skatten. Med den økonomi, som Stevns Kommune har, vil det betyde en massakre på velfærdsområderne, hvis skatten sænkes, sagde Sejer Folke.

Venstres Bjarne Nielsen talte ligeledes for en uændret skat:

– Der bliver brug for hver en krone, for Venstre ønsker at bibeholde den kurs, der har været lagt i indeværende periode. Og i Venstre tror vi faktisk, at folk godt vil betale lidt mere for at bevare det serviceniveau, som vi har i dag fremfor at skulle acceptere besparelser på flere af kerneområderne, sagde Bjarne Nielsen.

Også Henning Urban Dam (S) og Mikkel Lundemann (K) bakkede op om uændret skattesats i 2022.

Fire års overforbrug

Nyt Stevns og Dansk Folkeparti ønsker til gengæld en skattenedsættelse og begge partier gav udtryk for bekymring ift. kommunens fremtid med nuværende skattesats og forbrug.
Varly Jensen beskrev kommunens økonomi som værende ’totalt ude af balance’ og kunne ikke stemme for at sende budgetforslaget videre, da han var imod at overskride KL’s (Kommunernes Landsforening, red.) serviceramme.

– En skattestigning er ikke nødvendig. Hvis vi bruger pengene ordentligt, er der penge nok, fastslog Varly Jensen (DF), og uddybede to steder, hvor der kunne spares penge: på turismen og ved at annullere den planlagte stationsflytning i Rødvig.

Også Mogens Haugaard mente, at pengene er blevet brugt forkert:

– Det er resultatet er fire års overforbrug. Flertallet kører nu med voldsomt opskruede budgetter, hvor ikke engang skattestigningen kan lukke hullet. Bedre service bliver der sagt, men efter vores overbevisning er en effektiv drift og rationaliseringer en bedre vej at gå, og vi må spørge: hvad har den enkelt Stevnsbo fået ud af de flere penge?, spurgte Mogens Haugaard fra Nyt Stevns, og han foreslog at sætte skatten ned med 0,75 procent til 25,25 i 2022.

Hans forslag blev i den efterfølgende debatrunde kaldt for en ’sensation’ af Henning Urban Dam (S):

– At Nyt Stevns sætter skatten op, det er da nyt under solen, sagde socialdemokratiets gruppeformand.

Da Mogens Haugaard igen fik ordet, begrundede han sit forslag med to forskellige årsager:

– Ved at sænke skatten til 25,25 procent istedet for 25,00, så imødekommer vi jer lidt på skatten for måske at kunne indgå forlig. Desuden skal man huske på, at det er meget sværere at sænke skatten end at sætte den op, forklarede Mogens Haugaard.

DF har de foregående tre år, hvor de har siddet i opposition, ikke udarbejdet eget budgetforslag med anvisninger på, hvor meget de vil bruge på hvilke områder og opgaver. Det kommer de heller ikke til at gøre i år:

– Hvis vi føler, at et budget på forhånd er vedtaget, så vil vi ikke spilde tid på at udarbejde et forslag, sagde Varly Jensen.

2.-behandling den 05.10.21

Budgetforslaget blev godkendt til videre politisk forhandling. Frem til den 20. september kan partierne sendes deres ændringsforslag til budgetoplægget.

Budgettet andenbehandles og godkendes endeligt den 5. oktober 2021.
rmh

Skriv en kommentar